Krig i byer: Sivile rammes hardest

– Norge tar et viktig ansvar ved å peke på de humanitære konsekvensene av krigføring i tettbygde områder, sier Bernt G. Apeland som er generalsekretær i Røde Kors i Norge.

I dag leder statsminister Jonas Gahr Støre en åpen debatt om krig i byer i FNs sikkerhetsråd. Røde Kors er glade for at dette nå også løftes inn i FNs øverste organ for fred og sikkerhet. 

– Krig er åtte ganger mer dødelig for sivile i byer enn i andre områder. Samtidig ser vi at en stadig større andel av konfliktene foregår i urbane strøk, sier Apeland.

Sivile utgjør 90 prosent av ofrene for krigføring i byer etter bruk av eksplosive våpen. Røde Kors-bevegelsen er ofte førstehåndsvitne til de enorme lidelsene som urban krigføring forårsaker for sivile, og gir livsnødvendig humanitær hjelp til de som rammes.

– Når kraftige eksplosive våpen beregnet på åpen slagmark brukes i tettbygde strøk, medfører det en langt større risiko for at sivile rammes. Det rammer blant annet tilgangen til helsetjenester og rent drikkevann, og vil skape store og langvarige humanitære lidelser for sivilbefolkningen. Røde Kors mener derfor at eksplosiver med en stor områdeeffekt ikke bør brukes i tett befolkede områder, sier Apeland. 

Det er første gang Sikkerhetsrådet diskuterer de spesifikke utfordringene knyttet til konflikt i urbane områder i et eget møte. 

– Det er viktig at Norge bidrar til å opprettholde respekt for de normene og reglene som allerede finnes for å beskytte sivile og sivil infrastruktur, i en tid der humanitærretten stadig er under angrep. I Sikkerhetsrådet har Norge mulighet til å løfte utfordringer spesielt knyttet til beskyttelse av sivile i urbane konflikter, og rette søkelys mot dette som en av vår tids største humanitære utfordringer, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no