Krigen i Ukraina forsterker kriser i Midtøsten og Nord-Afrika

Behovet for nødhjelp vil øke i Midtøsten og Nord-Afrika som følge av krigen i Ukraina. Sårbare land kan vippes over kanten og kollapse, frykter Røde Kors.

– Vi forventer at prisene på mat i regionen vil fortsette å øke, noe som vil føre til at flere mennesker trenger hjelp for å overleve, sier Ida Haugen-Poljac i Røde Kors.

En ny rapport fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) bekrefter at konflikten i Ukraina forsterker eksisterende kriser, og øker sårbarheten til de fleste land i Midtøsten og Nord-Afrika.

– Siden krigen i Ukraina eskalerte i slutten av februar har vi sett konsekvensene for den globale økonomien, også her i Norge. Men for land som allerede balansert på vippepunktet har Ukraina-krigen fått alvorlige humanitære konsekvenser, sier Ida Haugen-Poljac, seniorrådgiver for Midtøsten og Nord-Afrika i Røde Kors.

Rapporten konkluderer med at matsikkerhet og levebrød er de to sektorene som er mest berørt. Ved inngangen til 2022 estimerte FN at 56 millioner mennesker i regionen trengte humanitær hjelp. Data viser at antallet kan øke med 25 prosent i løpet av de neste seks månedene på grunn av den globale matvareprisindeksen som har nådd et rekordhøyt nivå.

– Tolv land fra Midtøsten og Nord-Afrika har opplevd en dramatisk økning i prisen på basismatvarer. I Libanon er prisene nærmest doblet. I Iran og Jemen gikk prisene opp med 50-75 prosent. Dette gjør at folk ikke lenger har råd til å forsørge seg selv og familiene sine, sier Haugen-Poljac.

Flere land i Midtøsten og Nord-Afrika er svært avhengig av import, og noen henter opptil 85 prosent av hvete fra Ukraina eller Russland. Landbruksnæringen i regionen er allerede hardt rammet av en kombinasjon av forstyrrede forsyningskjeder, vannmangel og økende temperaturer.

– Med givernes oppmerksomhet rettet mot Ukraina-krisen, er det også en risiko for at den humanitære finansieringen til regionen kan bli redusert. Dersom det skjer, vil det forsterke de humanitære behovene i flere land. For de millioner av palestinere, libanesere, jemenitter, syrere og andre som opplever konflikt, økonomisk kollaps og matmangel, vil en reduksjon i nødhjelp ha stor innvirkning på liv og helse, sier Haugen-Poljac.

Land som importerer energi og olje vil oppleve ytterligere sosialt stress ettersom drivstoffprisene har økt med mellom 25-75 prosent. I Syria og Jemen går mangel på drivstoff og elektrisitet ut over helt grunnleggende tjenester som vannforsyning og drift av sykehus. Også den sammensatte krisen i Libanon som forsterkes av Ukraina-krisen, gjør at Libanon står i fare for å vippe over den samme kanten og bli en enda mer alvorlig krise.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99

Om rapporten:
Rapporten fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) baserer seg på kartlegginger i perioden 25. april til 3. juni i år, og grunnlaget er kombinasjonen av sekundærdata og erfaringer innhentet fra 24 representanter for nasjonale Røde Kors-foreninger og IFRC-delegasjonssjefer.

Her er lenke til hele rapporten: https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-06/impact-ukraine-conflict-mena-EN_1.pdf