Land i krig kan rammes trippelt av koronapandemien

Mens håpet om en effektiv koronavaksine rykker stadig nærmere, risikerer store grupper i verdens mest sårbare områder å falle utenfor.

Spesielt utsatt er de som lever i områder preget av krig og konflikt. 
– I land som er rammet av krig er helsekapasiteten sterkt overbelastet, og koronautbrudd forverrer situasjon. Det er allerede alt for få helsearbeidere og helseinstitusjoner, og de står nå overfor en dobbel byrde på grunn av konflikt og korona. Dette kan bli til en trippel byrde dersom de som er aller mest utsatt ikke får tilgang på vaksiner, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.   

I land som Jemen, Syria og Sør-Sudan har konflikt ført til at store deler av helsesystemet er svekket. Mange offentlige sykehus og helsesentre er stengt eller bare delvis operative, og det er svært utfordrende å få nødvendig medisin og utstyr inn i landet. 
– Verden kan ikke akseptere at en allerede sårbar befolkning i konfliktrammede land skal rammes enda en gang av koronapandemien. Det snakkes mye om at ingen er trygge før alle er trygge, men mange av disse landene har ikke forutsetninger for å løse krisen selv. Konfliktrammede land må derfor prioriteres i den globale vaksinekøen, sier Apeland.   

Vaksinenasjonalisme kan bli del av løsningen 
Mens pandemien herjet i våres, startet kampen om vaksinetilgangen. Løfter om global solidaritet har så langt ikke latt seg oversette til den massive finansielle støtten som trengs for å få det viktigste verktøyet for global respons, Covax, til å fungere som det skal. Nå kan vaksinenasjonalismen som mange land har fått kritikk for, bli en del av den løsningen.  
– De gode resultatene fra mange av vaksinekandidatene gjør at vi nå har mulighet til å følge opp ord med handling, ved å dele på de vaksinene som ser ut til å lykkes. Det krever at de landene som nå har fått tilgang på vaksiner gjennom egne avtaler, inkludert Norge, faktisk avgir doser til de landene og befolkningsgruppene som trenger det mest, sier Apeland. 

Den globale fellesløsningen for vaksineavtaler er fortsatt langt unna finansieringsmålet som vil sikre vaksinetilgang i alle land. Vaksiner som er kjøpt inn gjennom andre avtaler kan bidra til å tette gapet, men det vil fortsatt kreve vilje og ressurser til å nå helt fram til de vanskeligste områdene. 
– Det viktigste nå er å sikre en fordeling som tar hensyn til de mest sårbare først, ikke bare innad i land, men også på tvers av landegrensene, sier Apeland.   

Frykter at de mest sårbare rammes igjen 
Røde Kors frykter at store befolkningsgrupper vil falle utenfor nasjonale vaksineplaner. Det vil kreve ekstra innsats fra verdenssamfunnet for å nå befolkningen som befinner seg i nærheten av frontlinjene og de over 60 millioner mennesker som befinner seg i områder kontrollert av ikke-statlige væpnede grupper. Andre marginaliserte grupper i samfunnet som må prioriteres er internt fordrevne, migranter, asylsøkere og internerte.  
– Fordelingen av vaksiner må være basert på reell sårbarhet. Dersom disse menneskene har samme rett til vaksiner som andre må de også bli prioritert, selv om det krever ekstra ressurser. Dette gjelder ikke bare vaksiner for covid-19, men også meslinger, difteri og polio, sier Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99