Landene mest rammet av klimakatastrofer har minst midler til å redde liv

Ingen av de 20 landene som er mest utsatt for alvorlige naturkatastrofene har nok ressurser til å tilpasse seg klimaendringene for å redde de mest sårbare.

– Vi må prioritere hjelp til de mest utsatte menneskene, sier Bernt G. Apeland i Røde Kors 

Det er et alvorlig misforhold mellom hvem som er mest utsatt, og hvem som har midler til å forhindre katastrofene som klimaendringene vil føre med seg, viser en omfattende analyse utført av Det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-forbundet (IFRC) i World Disasters Report for 2020 som lanseres nå.  

– Analysen viser at de landene som opplever og kommer til å oppleve de mest alvorlige naturhendelsene er de som har dårligst finansiering på plass til å forebygge alvorlige konsekvenser av klimakatastrofer, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

Bare i 2019 ble det registrert 308 katastrofer og nær 100 millioner mennesker ble rammet. Infrastruktur som veier og bygninger blir ødelagt, og mange bønder mister livsgrunnlaget sitt på grunn av tørke, flommer og tyfoner, viser tall fra databasen Em Dat.  

– Det er de aller mest sårbare i de landene som ikke har kapasitet til å gjennomføre klimatilpasninger som blir rammet. Vi må prioritere hjelp til de mest utsatte menneskene, sier Apeland. 
 
Kvinner og barn er særlig sårbare, og deres behov må tas hensyn til når vi tilpasser oss et varmere klima. Klimarelaterte katastrofer viser seg å forsterke kjønnsforskjeller i form av større arbeidsbyrde og tap av inntekt for kvinner spesielt. Barn kan miste tilgangen til skole som følge av katastrofer, feilernæring og dårligere sanitære forhold. 

Somalia, Afghanistan, Haiti og Sør-Sudan er alle svært utsatte for klimaendringer, men får allikevel lite penger til klimatilpasningstiltak, regnet per innbygger. 

I Afghanistan har en tre år lang tørke bidratt til at tusenvis av bønder har måtte flytte på seg etter at åkre og husdyr har gått tapt.  Tyfoner har de siste ukene rasert store områder i Vietnam og på Filippinene som har blitt rammet av 21 tyfoner til nå i år.   

– Internasjonale aktører som finansierer klimatilpasning må ta inn over seg at det ofte er enkle tiltak som kan redde enkeltmenneskers liv og levebrød. Tidlig varsling av uvær og kornslag tilpasset et varmere klima er eksempler på hvordan vi kan møte klimaendringene og flere og mer intense værhendelser, sier Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99