Nærmere et totalt forbud mot landminer

Biden-administrasjonen har nå kunngjort at de igjen forbyr produksjon, innkjøp, eksport, samt bruk av landminer globalt.

– Dette er et særlig viktig signal å sende i en tid der vi ser en kraftig økning i antall døde og skadede fra landminer globalt som nå er på et nivå vi ikke har sett på flere tiår, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.  

Den nye amerikanske beslutningen vil si at landet i praksis følger det globale forbudet mot landminer vedtatt i 1997. Dessverre beholder de fortsatt et unntak for å ha mulighet til å bruke på Korea-halvøyen, og kan derfor ikke formelt tilslutte seg forbudskonvensjonen.  

– USAs beslutning om å igjen forby landminer globalt er en gledelig nyhet, og en svært viktig støtte til det globale forbudet mot landminer. Landminer er inhumane våpen som ikke evner å skille mellom sivile og stridene, og fortsetter å ta liv lenge etter en konflikt er ferdig, sier Apeland.  

USA innførte første gang dette forbudet mot miner Obama-administrasjonen i 2014, men så reversert av Trump-administrasjonen i 2020. Biden-administrasjonen gjeninnfører dermed det som tidligere var USAs politikk.  

 For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no