Lavest tillit til at folk følger smittevernregler

Ni av ti svarer at de vasker hendene og holder avstand, men under tre av ti har tillit til at folk flest følger smittevernreglene.

Tilliten er på den laveste siden Røde Kors gjorde sin første måling av smitteverntiltak i mai gjennom Opinions koronamonitor.  

– Vi går mot den mørkeste tiden på året, og det er lett å få mørke tanker og miste troen på hverandre. Det er det ingen grunn til. Flere er opptatt av å vaske hender og å holde avstand nå enn for et halvt år siden, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

Unge flinkest til å bruke munnbind 
Halvparten av alle unge under 30 år bruker munnbind på offentlig sted hvor det er  vanskelig å holde avstand. Bruken er høyest blant unge, og lavest blant eldre. 


– Unge er i en svært krevende situasjon. De skal lære, og de skal leve livene sine, samtidig som vi står midt i en pandemi. Det er godt å se at de tar smittevern på alvor, sier Apeland.  

En overvekt av befolkningen oppgir at de som regel bruker munnbind på offentlig sted hvor det er vanskelig å holde en meters avstand. I Oslo oppgir 92 % at de bruker munnbind.   

Høyeste smittefrykt målt under pandemien  
Nesten halvparten av befolkningen er bekymret for å bli smittet av koronaviruset, viser undersøkelsen. Dette er det høyeste bekymringsnivået som er målt gjennom hele pandemien. 

– Vi er nå i en periode med strenge smittevernstiltak flere steder i landet. Jeg oppfordrer alle til å være rause med hverandre i denne vanskelige tiden. Ta ansvar, og stol på at andre gjør det samme, sier generalsekretæren.

Om Opinions koronamonitor 

Undersøkelsen er gjennomført i Norsk koronamonitor fra Opinion. Spørsmålene er stilt til et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 2009 personer i uke 45. 

Følgende spørsmål er stilt: 

  1. Er du like oppmerksom på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i koronaepidemien?
  2. Har du tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte? 
  3. Jeg er bekymret for å bli smittet av koronaviruset
  4. Bruker du munnbind på offentlige steder hvor det er vanskelig å holde 1 meters avstand?

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99