– Vi må fortsatt betale skatt på dugnad for å redde liv og helse

Røde Kors ber Stortinget hjelpe de frivillige organisasjonene som er hardt rammet av smitteverntiltakene med ekstra kostnader og ekstra tap.

– Det beste nå er å fjerne millionkostnadene til moms for frivillig innsats raskere enn regjeringen legger opp til, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors. 

Røde Kors er glade for at regjeringen øker hjelpetiltakene for arrangementsstøtte, men forventet at regjeringen nå så hvor viktig det var å oppfylle løftet om å kompensere kostnadene frivillige organisasjoner har til moms. 
– Nå må Stortinget ta grep, sier Bernt Apeland.

Treffsikkert tiltak 

Full momskompensasjon er et treffsikkert tiltak for å kompensere noe for litt av de enorme inntektstapene i frivilligheten som følge av pandemien. Når frivillige i Røde Kors kjøper inn utstyr for å redde liv og helse må organisasjonen betale millioner i moms. Det har konsekvenser for hvor mye utstyr som kan kjøpes inn, og hva de frivillige kan bruke tiden sin på.

– Mange av våre Hjelpekorps har hatt store inntektstap som følge av avlyste sanitetsvakter. Vi håper at de får kompensert dette gjennom de nye justeringene i arrangementsstøtten som kom i dag og er glade for at Regjeringen har lyttet til våre innspill her, sier generalsekretæren. 

Skatt på dugnad 

I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester.

– Vi er i en tid der behovet for den frivillige innsatsen sjeldent har vært større, og hvor man tydelig ser hvor viktig innsatsen er. Samtidig taper våre lokalforeninger store inntekter. Da er det desto mer urimelig at frivilligheten skal betale for å stille opp for samfunnet, sier Apeland.  

Full momskompensasjon for idrettslag

I dag ble det klart at revidert nasjonalbudsjett gir idretten full momskompensasjon for idrettsanlegg.

– Det et positivt signal at momskompensasjon brukes for å støtte deler av frivilligheten. Nå må Stortinget ta grep for at resten av frivilligheten skal slippe å betale skatt for den viktige jobben vi gjør for samfunnet, sier Apeland. 

Moms på smittevernsutstyr 

Under covid-19-pandemien har Røde Kors sine lokalforeninger flere steder i landet måttet gå til innkjøp av smittevernsutstyr for å kunne gjennomføre aktiviteter på en sikker måte.  

– Hjelpekorpsene har gjennomført kurs i smittevern og har utstyrt seg med utstyr for å kunne gjennomføre livreddende redningsoppdrag.Det er viktigere enn noensinne at det legges til rette for den frivillige innsatsen samfunnet er så avhengig av. Da er full momskompensasjon den riktige veien å gå, sier Apeland.

 

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 eller send e-post til pressevakt@redcross.no