Elevene må få snakke ut om korona-utfordringer

Røde Kors anbefaler foreldre og lærere å gi elevene som nå starter på skolen en mulighet til å bearbeide opplevelsen av stengte skoler.

Hva betyr hjemmeundervisning og andre konsekvenser av smittetiltakene mot koronaviruset. 

– Når barna nå får en mer normalisert hverdag, må de også få hjelp til å bearbeide de erfaringene de har hatt, sier John Harald Bondevik, som er seniorrådgiver for skole og frivillighet i Røde Kors. Han er en av de som står bak undervisningsopplegget som Røde Kors har tilbudt norske lærere i anledning skoleoppstarten. Øvelsene bygger på Røde Kors sin lange erfaring med psykososial støtte i ulike former for krisesituasjoner.

– Under koronapandemien har elevene hatt en unormal hverdag, avskåret fra venner og kjente holdepunkter. I noen familier har stressnivået vært uvanlig høyt, mens overskuddet har vært desto lavere. Mer krangling og litt høyere konfliktnivå enn vanlig er en helt vanlig reaksjon på en unormal situasjon. Noen har selv blitt smittet og vært syke, eller opplevd at venner eller familie har blitt rammet. Det er også helt vanlig å kjenne på nye følelser, sier Bondevik. 

Han mener det er viktig at elevene får tid til å bearbeide eventuelle utfordringer og negative opplevelser i denne perioden. En måling Opinion har gjort for Røde Kors viser at en tredel av foreldrene oppgir økt stressnivå i familien i perioden skolen har vært stengt og mange har jobbet hjemmefra eller stått uten jobb. En like stor andel har også oppgitt at de ikke har klart å følge opp hjemmeundervisningen godt nok. 

– Samtidig har mange barn satt pris på ekstra tid med de voksne hjemme, og hatt det mye gøy. Det er også lov – og ingen må ha dårlig samvittighet for det, sier han.

Spørreundersøkelse Røde Kors har fått gjort av Opinion viser at hver tiende foreldre oppgir at de har barn som gruer seg til å begynne på skolen igjen etter nedstengningen for snart seks uker siden. Dette er ikke veldig mye mer enn en normalsituasjon.

– Dette er en så spesiell situasjon at vi tror det kan være fornuftig for skolene å gi elevene en anledning til å bearbeide det de har vet gjennom, selv om det sikkert har gått fint for de fleste, sier han. Bondevik sier målet er å hjelpe barna å bli trygge på egne følelser.

Undervisningsopplegget som Røde Kors har utarbeidet skal gi lærerne hjelp til å ivareta det psykososiale aspektet, og gi elevene mulighet til å bearbeide opplevelser de har hatt i tiden hvor skolen har vært stengt. Opplegget inneholder konkrete aktiviteter der det legges opp til å bearbeide og snakke om ulike følelser, samt reflektere rundt erfaringene barna har hatt.

Gjennom samtaletilbudet Kors på Halsen, som er det største for barn og unge, så er det også en tydelig erfaring at barn og unge synes det er godt når voksne spør direkte og tåler å ta imot svaret. Det er viktig å vise at du er tilgjengelig om det skulle være noe. Men man skal ikke presse barna til å snakke om de ikke ønsker. Det kan ta tid før de forteller alt.

Les mer og last ned undervisningsopplegget her: https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/tilbake-pa-skolen--undervisningsmateriell-om-en-annerledes-tid-under-koronapandemien/

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99
eller send e-post til pressevakt@redcross.no