Mange skader i en rolig påske

Røde Kors Hjelpekorps har hatt en økning på antall skader behandlet i påsken selv om det har vært en rolig påske med færre redningsoppdrag enn normalt i det stort sett gode været.

Gjennom påskeuken har Hjelpekorpset rykket ut på til sammen 181 oppdrag og bistått ved 317 skader over hele landet viser en oppsummering mandag morgen. I snitt deltar Røde Kors på om lag 210 aksjoner i påskeuken hvert år.

–  Det er et høyt antall skader med tanke på at det har vært færre oppdrag enn normalt. Røde Kors er her for både små og store skader, og vi er alltid beredt til å hjelpe. Selv om det er mest småskader, ser vi viktigheten av at vi er til stede gjennom påskeuken, sier Kjersti Løvik, leder i landsråd Røde Kors Hjelpekorps.

Mange mindre skader

Det høye skadetallet kan bety at flere har vrikket en ankel i langrennsløypa eller skadet seg på tur enn de foregående årene. Rapporter fra hjelpekorpsene viser at det ofte dreier seg om mindre alvorlige skader.

Hun er svært lettet over at det ikke har vært alvorlige snøskredulykker i selve påskedagene, siden det har vært stor skredfare i påsken og flere ulykker med fire tragiske dødsfall rett før påske.

Rapportene fra hjelpekorpsene over hele landet viser at de fleste stedene har det vært jevnt mye å gjøre, men ingen spesielt hektiske perioder. I områder med mindre skader har det også vært gjennomført øvelser for å trene på førstehjelp og søk og redning.

– Alle trenger å øve på førstehjelp, selv godt trente hjelpekorpsere. Vi har sett at de ulike lokalforeningene har trent på blant annet førstehjelp, behandling av kuldeskader, vannredning, isredning og skredsikkerhet, sier Løvik.

Beredskap over hele landet

I påsken har Hjelpekorpset hatt mer enn 6000 frivillige i beredskap, hvorav 1200 har vært i forhøyet påskeberedskap på vaktstasjoner, hytter og hjemmevakt i sine lokalmiljøer. Røde Kors frivillige har bemannet rundt 70 vakthytter over hele landet.

Frivillige har brukt det som tilsvarer 142 dagsverk gjennom påsken på ulike oppdrag knyttet til alt fra søk og redning til skrubbsårskader.

Medier som ønsker mer informasjon kan kontakte Røde Kors pressevakt: +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no