Mange unge kontakter Røde Kors fordi de gruer seg til skolestart

Samtaletilbudet Kors på halsen får nå mange henvendelser fra unge som gruer seg til skolestart. Fire av ti foreldre mener skolebarna deres er faglig eller sosialt svekket av koronasituasjonen.

Røde Kors frykter mange unge kan få et tøft møte med skolen etter nesten ett og et halvt år med mange koronatiltak.  

– Veldig mange har tatt kontakt med oss om skolestart, og vi ser at det er mange barn som gruer seg til å begynne på skolen igjen. Skolepress, mobbing og ensomhet er blant det de tar opp med våre frivillige, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen. 

Det har vært stor pågang hos Kors på halsen, Røde Kors’ anonyme samtaletilbud for barn og unge, i sommer. Den siste tiden har mange hatt spørsmål om skolestart, og mange gruer seg til høsten.  

Denne uroen bekreftes også av en ny undersøkelse Opinion har utført på vegne av Røde Kors som viser at mange foreldre og foresatte er bekymret for høsten på vegne av barna. Mer enn fire av ti foreldre er bekymret for at barna er svekket enten faglig eller sosialt på grunn av pandemi og nedstengninger, viser den ferske spørreundersøkelsen.  

I sommerukene skolene var stengt fikk Kors på halsen, Røde Kors’ anonyme samtaletilbud for barn og unge under 18 år, inn nærmer 4.600 henvendelser fra barn og unge. Det er nesten 60 prosent flere henvendelser sammenlignet med i fjor sommer.  

Temaene flest barn og unge har tatt opp med Røde Kors-frivillige i sommer har vært selvmord, angst, spiseforstyrrelser og forelskelse.  

– De siste ukene før skolestart har vi sett en økning i andre typer spørsmål om vennskap, ensomhet og skolen. Noen lurer på hvordan de kan få nye venner, hvordan de kan få hjelp for mobbing eller hvordan de skal håndter karakterpress eller angst, sier Kongshaug.  

Det er mye voksne kan gjøre for å legge til rette for at barn og unge får en fin tid fremover på skolen, mener Kongshaug.  

– Spør om hva de selv tenker og ønsker for å ha det fint på skolen, både som gruppe og én til én. Foreldre kan samle elevene utenom skoletiden til for eksempel spillekveld, grilltur i skogen eller andre aktiviteter tilpasset alderen.

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no