Millioner av barn vokser opp i krig

Listen over konflikter som skaper humanitære kriser har vært nesten uforandret det siste tiåret. Mange barn blir voksne uten å kjenne til noe annet enn konflikt.

– Krig fratar barn muligheten til å være barn. De frarøves både lek og læring og mister sjansen til å utvikle seg på en trygg og god måte, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

I dag vokser hvert sjette barn opp i krig eller konflikt. Røde Kors møter hver dag mange av de som lever midt i krigen, eller som har vært nødt til å flykte fra vold. Apeland besøkte nylig Jemen og Røde Kors sitt arbeid i et land som i over fem år har blitt ødelagt av borgerkrig.

Får skader for livet
– Kapasiteten til å gi helsehjelp til syke er halvert. Samtidig gjør krigen, naturkatastrofer og smittsomme sykdommer at barn lider. Nå er mange underernærte. En del av disse barna vil få skader for livet på grunn av at de vokser opp i et land i krig. Mange vokser heller ikke opp. Barn dør i krig, forteller Apeland.

Det er grunn til å være bekymret for en generasjon av barn som blir voksne, uten annet en ufred. Voksne som ikke kan huske annet enn krig. Som har gått glipp av utdanning og ofte skikkelig ernæring og andre grunnlag for livet videre.

– I 2016 møtte vi en jente som kom til en matutdeling i Syria. Hun het Binan og kom fra et område som var helt ødelagt. Da var hun 3,5 år. På spørsmål om hva hun likte best å spise, svarte hun sardiner. Ingen andre barn jeg har møtt liker sardiner. Men hvis du vokser opp på nødhjelpsrasjoner, da spiser du hermetiske sardiner. Den lille jenta visste ikke om noe bedre. Nå er hun snart 8 år, og mange barn i Syria kommer til å leve på sardiner i lang tid framover, sier Apeland.

Nye konflikter har begynt, men de gamle ender ikke

Jemen, Syria, Afghanistan, Somalia, Irak og Libya preger nyhetsbildet år etter år. Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC), som jobber i land preget av konflikt, har i gjennomsnitt vært engasjert i 42 år i de ti største operasjonene. I stedet for en militær slutt, fortsetter konfliktene, kanskje på lavere intensitet. Nye konfliktlinjer kan føre til at krigen plutselig blusser opp igjen etter en relativt stille periode. Konflikt blir normalen.

Én prosent av verdens befolkning lever i dag på flukt. Med stor usikkerhet, og uten trygge rammer som fast bosted, skole og helsetjenester, og med dårlig tilgang til rent vann og mat, får det langvarige konsekvenser for generasjoner. Menneskene som blir tvunget til å flykte, forblir ofte borte fra hjemmene sine så lenge at det nærmest blir umulig å dra tilbake. I mange tilfeller eksisterer ikke hjemmene deres lenger, eller så har andre flyttet inn og tatt over eiendom. Da blir begrunnelsen til å ta den farlige veien hjem ikke god nok.  

I mars har Syria-krigen vart i 10 år. 40 år med konflikt har utarmet Afghanistan. Somalia har siden 1991 vært preget av konflikter. Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk har heller ikke hatt særlig lange pauser fra konflikt de siste 40 årene.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99