Flertallet misfornøyd med vår egen smitteverninnsats

Bare hver femte nordmann er fornøyd med smitteverninnsatsen fra folk flest i sommer, og det er stor frykt for en ny smittetopp i det norske folk.

– Det er mange som er bekymret for at vi ikke tar smittevernhensyn tilstrekkelig på alvor, sier Bernt G. Apeland i Røde Kors.  

De ferske tallene fra Opinion sitt koronabarometer, gjort for Røde Kors, viser at det store flertallet ønsker en bedre oppfølging av smittevernreglene fra det norske folk. Det er spesielt de under 30 år som savner bedre smittevern i befolkningen.  

– At alle følger smittevernsrådene er den eneste måten vi kan stanse spredningen av viruset på, sier Røde Kors’ generalsekretær Bernt G. Apeland. 

– Oppmykningen av koronarestriksjonene før sommeren har nok gjort at mange av oss nok har tenkt at det verste var over. Men pandemien er her fremdeles. Vi i Røde Kors oppfordrer folk til å følge anbefalingene og restriksjonene fra helsemyndighetene, og Røde Kors’ Koronavettregler, sier Apeland. 

Hele tre av fire av personer under 30 år synes ikke folk flest har vært flinke på smittevern i sommer. Annenhver person over 60 år er enige. Tallene kommer frem i Opinions ferske koronamonitor for Røde Kors, hvor et landsrepresentativt utvalg av befolkningen er blitt spurt om smittevern og spredning. 

– Å bekjempe koronapandemien er en felles dugnad der alle må bidra for at vi skal lykkes, unge som eldre. Det at så mange unge mener vi ikke har vært flinke til å følge smittevernreglene, viser også at den yngre generasjonen kjenner til dem. Nå må alle bruke kunnskapen de har slik at vi sammen kommer oss gjennom pandemien, sier Apeland. 

Den ferske undersøkelsen viser også at over fire av fem forventer en ny smittetopp til høsten. 

– Nå gjelder det å stå distansen ut . Godt smittevern er like viktig nå, som for fire måneder siden, sier Apeland. 

– Lytt til helsemyndighetene, ta anbefalingene og restriksjonene på alvor – og følg Koronavettreglene, avslutter Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 97 29 99, eller send e-post til pressevakt@redcross.no