Full momskompensasjon vil styrke beredskapen i Norge

Røde Kors-foreninger landet over vil kunne styrke sin beredskap dersom den påtroppende regjeringen gjennomfører den lovte momskompensasjonen.

– Nyheten Støre og Vedum kom med i dag ble mottatt med jubel i Røde Kors. Til nå har frivillige måttet legge ned utallige dugnadstimer for å finansiere momsen på kjøretøy, hjertestartere og annet nødvendig utstyr som brukes til å redde liv, sier president Thor Inge Sveinsvoll i Røde Kors.

Med den varslede momskompensasjonen på 100 prosent, kan dugnadstimene brukes til øvelser, kompetanseheving og frivillig innsats.

– Røde Kors er veldig glade for at Sp og Ap tar frivilligheten på alvor og forventer at kompensasjonen kommer på plass i statsbudsjettet for 2022, sier Sveinsvoll.

Røde Kors mener at Støre-regjeringen nå må sikre at full momskompensasjon blir regelstyrt, slik at frivilligheten får forutsigbare rammevilkår, og også fremover slipper å betale skatt på dugnad.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no