Røde Kors: Øker innsatsen for flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge

I helgen har innsatsen fra frivillige blitt økt kraftig på mottakssenteret på Råde og på det midlertidige mottaket som ble opprettet på Helsfyr i Oslo søndag.

– Over én million mennesker har flyktet fra krigen i Ukraina, og vi må forberede oss på en omfattende innsats.  Det er krevende for de som har flyktet fra krigen å komme hit, mange med små barn. Vi skal bistå myndighetene slik at det kan bygges opp et godt mottak i Norge både når de kommer til Norge, og når de skal bo på mottak og etter hvert i kommunene over hele landet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.  

Røde Kors har styrket beredskapen for å kunne hjelpe flyktningene som kommer og bistå myndighetene slik at ankomsten til Norge blir så god som mulig.  På mottakssenteret i Råde har Røde Kors trappet opp innsatsen slik at det nå er tre skift med frivillige som er der for dem som trenger hjelp og bistand.  Det nasjonale ankomstsenteret er i ferd med å bli fylt opp. På det nye midlertidige mottaket på Helsfyr startet den frivillige aktiviteten opp søndag formiddag. De frivillige fra Oslo Røde Kors skal blant annet ta seg av barna mens mødrene får gjennomført registreringsprosessen, samt bistå på andre områder i den krevende situasjonen de er i.  

Over hele landet forbereder Røde Kors seg på å hjelpe flyktningene som snart vil bli sendt videre til lokale mottak. Porsgrunn Røde Kors mobiliserer i dag sine frivillige for de over 100 flyktningene som er meldt vil bli overflyttet fra Råde i løpet av kort tid.  

– Det er ingen tvil om at det er viktig og krevende å bygge opp en stor kapasitet til å hjelpe familiene som har flyktet fra krigen i Ukraina. Vi så det i 2015, og vi forbereder oss på det nå. Røde Kors skal stille opp med alt vi kan med godt trente frivillige for å kunne hjelpe mottaksapparatet og kommunene når vi nå igjen skal ta imot mange mennesker som trenger beskyttelse, sier Apeland.  

– Vi lærte mye av flyktningkrisen i 2015. Da var lokalforeninger over hele landet engasjert i å støtte kommunene med å ta imot og hjelpe nyankomne syrere på flukt.  Også nå vil vi gjøre alt for å våre lokalforeninger over hele landet kan hjelpe både flyktningene og lokale myndigheter der det er behov for det, forteller generalsekretæren.

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no