Nagorno-Karabakh: Røde Kors fordømmer angrep i strid med folkeretten

Røde Kors reagerer på store sivile ødeleggelser som følge av bruk av eksplosivevåpen i tettbebygde strøk i Nagorno-Karabakh. Rapporter om bruk av klasevåpen skaper ytterligere bekymring.

 Vi har sett tunge artilleriangrep mot store områder som har rammet sivilbefolkningen hardt. Denne typen våpen er ikke laget for bruk i tett befolkede områder, sier regionrådgiver Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver i Røde Kors i Norge. 

 Han understreker at angrep som ikke skiller mellom sivile og militære mål, eller som forårsaker uforholdsmessig store sivile skader, er i strid med grunnleggende regler i krig. 

 Bruken av eksplosive våpen med stor områdeeffekt i befolkede områder må ta slutt. Sivilbefolkning og infrastruktur som sykehus og skoler er beskyttet under humanitærretten, og skal ikke angripes. Det vi ser på bakken nå er helt uakseptabelt. De store sivile skadene vi har sett under denne konflikten viser hvor viktig det er at det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, nå kommer sammen og enes om at slike våpen ikke skal brukes i tettbebygde strøk, sier Tønnessen-Krokan. 

De siste dagene er det i tillegg meldt om bruk av klasevåpen, som er forbudt under klasevåpenkonvensjonen fra 2008. Verken Armenia eller Aserbajdsjan har imidlertid signert avtalen.  

Ifølge rapporter er flere hundre personer er drept siden den 30 år lange konflikten blusset opp igjen i slutten av september. Mange tusen er nå på flukt fra kampene. Kvinner, barn og eldre søker tilflukt i offentlige bygninger, hoteller eller hos venner og familie eller vertsfamilier.  Flere hundre hjem, skoler og sykehus er ødelagt av tungt artilleri. Dette får enorme, langsiktige konsekvenser for sivilbefolkningen. 

 Det er viktig at det nå kommer en reell våpenhvile i denne konflikten. Våre kollegaer på begge sider av konfliktlinjen står klar til å hjelpe sivilbefolkningen, sier Tønnessen-Krokan. 

Både Armensk Røde Kors og Aserbajdsjansk Røde Halvmåne gir førstehjelp, psykososial støtte, og distribuerer mat, hygieneartikler og annen førstehjelp til mennesker på flukt. Samtidig forbereder den Internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) seg til å bistå i utveksling av krigsfanger og drepte soldater på begge sider, slik at de kan gjenforenes med sine familier. ICRC har også levert medisinsk utstyr til sykehus og likposer til rettsmedisinske institutter. Organisasjonen er ikke involvert i de politiske forhandlingene. 

 Røde Kors-komitéen har en lang historie som nøytralt mellomledd i konflikter rundt i verden. Det er derfor vårt håp at de raskt kan komme til en ordning når det gjelder fangeutveksling og overlevering av døde. Det er viktig at de som er drept blir sendt tilbake slik at pårørende kan få sørge med verdighet, sier Tønnessen-Krokan. 

Under intensjonal humanitær rett er partene forpliktet til å evakuere døde uten hensyn til hvilken side de har kjempet på. ICRC kan gi teknisk bistand til partene for å identifisere og bistå i retur av de døde. 

 Røde Kors-komiteen er nå i dialog med partene, og er klare til å finne løsninger slik at de kan bidra med å returnere fanger og omkomne. Vi håper at vi kan få på plass avtaler som kan støtte familiene i en svært vanskelig tid etter de intense kampene, sier Tønnessen-Krokan.  

Mer enn 4.500 personer er savnet etter kamphandlinger i Nagorno-Karabakh siden 1992. I snart 30 år har ICRC gjentatte ganger bistått partene i slike utvekslinger, som da konflikten eskalerte i april 2016. Takket være koordinert innsats, har det latt seg gjøre å sikre overlevering av de som da ble drept til familiene, og på den måten forhindre at enda flere har blitt savnet. 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99