Nagorno-Karabakh: Røde Kors-komitéen klar til å bistå i løslatelse av krigsfanger og utveksling av døde

Røde Kors er glad for at partene i konflikten har blitt enige om en humanitær våpenhvile i Nagorno-Karabakh.

- Det er viktig at det nå kommer en reell våpenhvile i denne konflikten, hvor vi har sett tunge artilleriangrep mot store områder som har rammet sivilbefolkningen hardt, sier regionrådgiver Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver i Røde Kors i Norge.

Bruken av våpen og eksplosiver med så store nedslagsfelt i den militære konflikten kan være brudd på internasjonal humanitær rett. 

- Vi fordømmer bruken av disse våpnene i befolkede områder. Det må ta slutt. Sivilbefolkning og infrastruktur som sykehus og skoler må beskyttes, sier Tønnessen-Krokan 

At partene nå signaliserer en våpenhvile er et viktig skritt. Den Internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) står klar til å bistå i utveksling av krigsfanger og drepte soldater på begge sider, slik at de kan gjenforenes med sine familier, sier han.

- Røde Kors-komitéen har en lang historie som nøytralt mellomledd i konflikter rundt i verden. Det er derfor vårt håp at de raskt kan komme til en ordning når det gjelder fangeutveksling og overlevering av døde. Det er viktig at de som er drept blir sendt tilbake slik at pårørende kan få sørge med verdighet, sier Tønnessen-Krokan.

I takt med at konflikten eskalerte siden slutten av september, har ICRC levert medisinsk utstyr til sykehus og likposer til rettsmedisinske institutter. ICRC har også tilbudt å være et nøytralt mellomledd for partene i konflikten. Organisasjonen er ikke involvert i de politiske forhandlingene.

Under intensjonal humanitær rett er partene forpliktet til å evakuere døde uten hensyn til hvilken side de har kjempet på. ICRC kan gi teknisk bistand til partene for å identifisere og bistå i retur av de døde, i samsvar med internasjonal humanitær rett.

- Røde Kors-komiteen er nå i dialog med partene, og er klare til å finne løsninger slik at de kan bidra med å returnere fanger og omkomne. Vi håper at vi kan få på plass avtaler som kan støtte familiene i en svært vanskelig tid etter de intense kampene, sier Tønnessen-Krokan. 

Mer enn 4.500 personer er savnet etter kamphandlinger i Nagorno-Karabakh siden 1992. ICRC har gjentatte ganger bistått partene i slike utvekslinger, som da konflikten eskalerte i april 2016. Takket være koordinert innsats, har det latt seg gjøre å sikre overlevering av de som da ble drept til familiene, og på den måten forhindre at enda flere har blitt savnet.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99