Røde Kors: Vil nå 10 000 flere barn etter økt koronastøtte

Røde Kors trapper opp arbeidet for barn og unge etter at regjeringen i revidert budsjett setter av mer til barna som trenger det aller mest.

– Med disse midlene kan vi hjelpe 10.000 flere barn gjennom samtaletilbudet vårt Kors på halsen og gi flere barn gode ferieopplevelser i sommer, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

Regjeringen la tirsdag frem en tiltakspakke på 400 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2020 for å hjelpe sårbare barn og unge. Røde Kors er glad for at tiltakspakken nå kommer og takker barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) for å lytte til behovene. 

– Samtidig håper vi at Stortinget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett ytterligere styrker denne tiltakspakken. Det er viktig nå etter det som har vært en svært tøff tid for alle i Norge, og kanskje særlig de mest sårbare barna, sier Apeland videre. 

Frykter mer omsorgssvikt 

Røde Kors har lenge vært bekymret for de mest sårbare barna i Norge og hvordan disse har blitt rammet av ringvirkningene av koronapandemien. Særlig har Røde Kors vært bekymret for mer omsorgssvikt i hjemmene etter meldinger om at hver tredje familie har hatt det ekstra tøft i denne perioden. Organisasjonen utfordrer både kommuner og andre offentlige institusjoner med ansvar for å følge opp sårbare barn og unge til å intensivere arbeidet etter at smittevernstiltakene har påvirket oppfølgingen av mange barn og unge. 

I tiltakspakken settes det blant annet av midler til ferie- og fritidsaktiviteter til utsatte og sårbare barn og familier og 7 millioner kroner til Røde Kors’ samtaletilbud, «Kors på halsen». Det betyr at barnefamilier som ikke har råd til å reise på ferie i sommer kan få gode opplevelser med Røde Kors og en sikker drift for samtaletilbudet Kors på Halsen. Regjeringen setter også av midler til Røde Kors’ digitale leksehjelp. 

Etter at skolene stengte 12. mars, har Røde Kors’ samtaletilbud «Kors på halsen» fått over 5.500 henvendelser fra barn og unge under 18 år. Flere av henvendelsene er av svært alvorlig karakter, og Røde Kors har derfor økt kapasiteten vesentlig med ett nytt svarsenter i Bergen og utvidet åpningstiden. Røde Kors-frivillige svarer nå på henvendelser hver dag fra klokken 14.00 til 22.00. Med den økte støtten kan Røde Kors anslagsvis hjelpe 10.000 flere barn i 2020 enn året før. 

– Regjeringens støtte sikrer finansiering av arbeidet vi allerede har igangsatt, og gjør oss bedre rustet til å gjøre det nødvendige løftet som trengs for sårbare barn og unge, sier Apeland. 

Flere ferieopphold og aktivitetspakker 

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle, som Røde Kors arrangerer over hele landet, er et gratis ferietilbud til disse familiene. Nå håper Røde Kors å nå 5.000 barn i sommer gjennom ferieopphold, feriedager og aktivtetspakker som våre frivillige er med å gi de som trenger det aller mest. 

Røde Kors er også glad for at justisministeren setter av midler til 400 nye politistillinger for å bekjempe vold i nære relasjoner.  

Røde Kors er usikre på om tiltakspakken til barn og unge vil være nok for å dekke kommunenes økte utgifter til bemanning av barnevern, barnehager og skoler og ber om at Stortinget sørger for at hjelpeapparatet har nok ressurser til å nå alle barna som trenger det nå. 

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 eller send e-post til pressevakt@redcross.no