Nesten 20 prosent flere henvendelser til Kors på halsen i påsken

Røde Kors’ samtaletjeneste for barn og unge under 18 år har opplevd en økning i antall henvendelser denne påsken. Temaet de fleste unge tar opp med de frivillige er angst.

Barn og unge som tar kontakt med Kors på halsen har en opplevelse av å være alene og redde. De savner å ha noen rundt seg som kan lytte til dem. I påskeuken har flere snakket om krangling hjemme og om hvordan pandemien påvirker familierelasjoner, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen.   

I løpet av påskeuken har 805 barn og unge tatt kontakt med Røde Kors, mot 675 henvendelser i påsken i fjor. Spesielt i påskehelgen har det vært en stor økning i antall henvendelser til Kors på halsen.  

– Vi ser at flere tar kontakt nå. Det siste året har vært krevende for mange barn og unge med stadige endringer i smitteverntiltakene og ingen sluttdato for pandemien. Det gjør tiden vi er inne i nå utfordrende, sier Kongshaug.  

Under fjorårets påske var selvmord, relasjon til foreldre/foresatte og vennskap temaene som oftest ble tatt opp med de frivillige i Røde Kors. I år har angst vært det største enkelttemaet, etterfulgt av selvmord, kropp, tristhet og depresjon.  

– Vi ser nå at opplevelsen av angst øker som samtaletema. Unge synes det er tungt nå, og snakker i større grad om følelser og sin psykiske helse, sier Kongshaug.  

Hun understreker at kategorien ikke baserer seg på en klinisk diagnose, men barn og unges egen opplevelse eller beskrivelse av hvordan de har det akkurat nå.  

Frivillige i Kors på halsen svarer barn og unge under 18 år på chat, telefon og mail. Tjenesten er åpen hver dag mellom klokken 14 og 22. 

For pressehenvendelser, kontakt: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99