Nesten halvparten så mange skader som normalt i påsken

Røde Kors’ Hjelpekorps har denne påsken hatt normal oppdragsmengde sammenliknet med tidligere år, mens antall skader har falt betydelig.

Gjennom påskeuken har Hjelpekorpset rykket ut på til sammen 230 aksjoner og bistått ved 269 skader over hele landet. Mens Røde Kors i snitt deltar på om lag 200 aksjoner i påskeuken og årets påske dermed er som normal, har det i år vært registrert langt færre skader enn tidligere år.  

I 2019 registrerte Røde Kors 464 skader gjennom påsken, som er nesten dobbelt så mange som i år. I påsken i år er det dermed færre som har vrikket en ankel i langrennsløypa eller skadet seg på topptur.  

– Påsken 2021 har vært nok en annerledespåske. Mange skianlegg har vært stengt eller har hatt redusert kapasitet, renn og andre arrangementer har vært avlyst, og færre familier har vært samlet sammen på hytter. Det er blant årsakene til at det i år har vært færre skader i fjellet, forteller Stein Teppen i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.  

Færre henteaksjoner i påsken 

Han understreker likevel at det har vært en travel påske for de frivillige, spesielt i populære fjellområder i Innlandet og Viken hvor mange har vært på påskeferie.  

– De frivillige har brukt det som tilsvarer 317 dagsverk gjennom påsken på ulike oppdrag knyttet til alt fra skred til søk og redning. Det vi ser i år er at færre folk går seg vill og må letes etter. Vi tror årsaken er at det i år er mange færre som går fra hytte til hytte eller legger ut på andre langturer. I tillegg ser vi at den generelle utviklingen i teknologiske hjelpemidler gjør det enklere å finne ut hvor man er, sier Teppen.  

Beredskap over hele landet 

I påsken har Hjelpekorpset rykket ut på 21 oppdrag knyttet til søk etter savnede personer, 3 oppdrag i forbindelse med skred og 188 oppdrag hvor folk har gått seg vill eller blitt værfaste og må hentes.  

Gjennom påsken har 1.200 frivillige vært i påskeberedskap. Røde Kors-frivillige bemannet rundt 90 vakthytter over hele landet, og et stort antall frivillige i Hjelpekorpsene har vært i forsterket hjemmeberedskap i nok en annerledespåske. Beredskapen er der hvor folk oppholder seg, enten det er på fjellet, ved sjøen eller i byen.  

  
Gjennom påsken vil Røde Kors sin påskesentral daglig rapportere om hendelser og aksjoner i fjellet. Medier som ønsker informasjon om beredskapen, bes kontakte  
Røde Kors´ pressetelefon (ikke SMS): +47 94 87 29 99 eller pressevakt@redcross.no