Ni av ti vil dele vaksiner

Ni av ti nordmenn mener vi må dele vaksiner vi ikke trenger. Røde Kors håper Norge lykkes i global mobilisering.

En ny undersøkelse som Opinion har gjort for Røde Kors viser at seks av ti nordmenn mener vi har et ansvar for at andre land får tilgang til vaksiner. Hele 87 prosent mener at Norge bør gi bort vaksinene vi ikke trenger til andre land.

– Dette viser at folk forstår at Covid-19 fremdeles er et alvorlig globalt problem selv om vi har fått store lettelser i koronatiltakene her hjemme. Det er stor oppslutning for å bidra til å rette opp den globale skjevfordelingen, slik at også de fattigste landene i verden får tilgang på vakisner, sier Morten Tønnessen-Krokan, som er seniorrådgiver for Røde Kors i Norge.

For mens pandemien har gått over i en ny fase her hjemme, er den høyst reell i andre deler av verden.

– Så langt er over 10 milliarder vaksinedoser distribuert i verden, men bare 10 prosent av mennesker i fattige land har fått minst en dose. Innen juni vil det være produsert 24 milliarder doser, men med dagens tempo og skjevfordeling ser det ikke ut til at dette vil være nok. Derfor trengs mer penger for å få ut vaksinene, sier Tønnessen-Krokan.

Det er fortsatt behov for regelmessig vaksinering, testing og smittesporing for å oppdage nye varianter, og behandling for å redde liv og lette presset på helsevesen verden over. Beskyttelsesutstyr for helsepersonell og andre smitteverntiltak er fortsatt nødvendig. Alt dette koster og det må rike land være med på å betale.

Røde Kors håper nå den globale mobiliseringen som Norge og Sør-Afrika  lanserte gjennom fasiliteringsrådet ACT-A vil lykkes. ACT-A er en global koalisjon av stater, organisasjoner, og forskere, som skal sikre rettferdig fordeling av medisiner, vaksiner, test-utstyr og helsetjenester.

Det trengs hele 140 milliarder kroner for å dekke kostnader til pandemihåndtering, og ytterligere 60 milliarder kroner til distribusjon av vaksinene, ifølge ACT-A.

– Vi håper Norge og Sør-Afrika nå lykkes i å mobiliser ressurser fra hele verden til ACT-A. Det svært viktig at rike land nå støtter opp om og bidrar med penger. Investeringene må komme raskt og kombinert med investering i helsevesen generelt. Hvis vi kun fokuserer på pandemien vil det bare forlenge belastningen på helsevesen og de indirekte følgene slik som manglende rutinevaksinering og helsesjekker, sier Tønnessen-Krokan.

Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen har så langt nådd 886,5 millioner mennesker over hele verden med informasjon om smitte, beskyttelse og betydningen av vaksinering.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no