Nødhjelpskolonne ankommet Ukraina

En konvoi med fire lastebiler med medisiner, mat, ulltepper og førstehjelpsutstyr fra Røde Kors-bevegelsen er i dag kommet frem til Ukraina.

– Etter flere dager i tilfluktsrom, tærer det på forsyningene. Derfor er lastebilkollonen som kom inn i dag svært viktig. Hjelpen begynner nå å komme frem til en hardt rammet befolkning, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

Torsdag ettermiddag kom en større konvoi med nødhjelpsutstyr fra Røde Kors inn i Ukraina fra Romania. I Ukraina når både Ukraina Røde Kors og Internasjonale Røde Kors-komiteen nå ut med nødhjelp i flere av byene som er hardt rammet av krigen. 

I nødhjelpskonvoien med biler fra Italia og Romania Røde Kors var blant annet førstehjelpsutstyr, medisiner, mat og annet helt nødvendig materiell for å kunne fortsette hjelpearbeidet. Varene ble levert til byen Chernivtsi, nær grensen til Romania. De blir distribuert videre derfra til byer vest i landet. 

– Behovene er enorme, og situasjonen forverrer seg fra minutt til minutt. Det at vi nå har klar tå få inn en lastebilkollonne viser at humanitære organisasjoner, på tross av de ekstremt krevende forholdene vi arbeider under, klarer å få noe hjelp inn i landet og ut til noen av de som har vært hardest rammet av krigen. Det er tross alt et lite lyspunkt i denne humanitære katastrofen, sier Apeland.  

Rapportene fra Røde Kors i Ukraina i dag viser en ytterligere forverring av den humanitære situasjonen. Situasjonen er spent, farlig og svært krevende for alle som rammes av krigen.  

– Stadig flere mangler vann og elektrisitet, de fleste butikker er stengt og for mange er det umulig å få forsyninger. Det er også svært dårlig mobil- og internett-dekning til omverden for å kunne holde kontakt med familie. Mange tilbringer store deler av dagen under kummerlige forhold i tilfluktsrom. Byene er hardt rammet av gatekamper. Stadig nye mennesker drives på flukt ettersom krigshandlingene rammer nye områder, opplyser Apeland.  

– Det er behov for en enorm innsats etter hvert som det blir mulig å hjelpe og vi kan skalere opp innsatsen. Alle partene må sikre at nødhjelp kan komme inn til de byene som er hardt rammet av krigen og sikre at nødhjelpsarbeidet kan pågå uforstyrret, sier Apeland.  

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no