Ukraina: Nødhjelpsarbeidet i gang der det er mulig

I Ukraina har nødhjelpsarbeidet startet opp der det er mulig, med blant annet helsehjelp og rent vann. Men flere steder har kamphandlingene vært så intense at det ikke har vært mulig å nå ut.

Menneskeliv går tapt, sivile rammes, og de humanitære behovene er store over hele Ukraina. Situasjonen i svært alvorlig, med økende humanitære behov. På grunn av stridighetene er det utfordrende å nå frem med humanitær assistanse, og det er få trygge steder i de rammede områdene, rapporterer Røde Kors sine delegater og frivillige på bakken. 

– Røde Kors er forferdet over den humanitære situasjonen som nå rammer den ukrainske befolkningen. Etter at konflikten eskalerte torsdag har hele landet blitt rammet av kamphandlingene som i åtte har preget de østlige delene av Ukraina, sier Bjørke-Henriksen. 

Hjelpearbeid i gang

For Røde Kors er det avgjørende at partene i konflikten skjermer sivile for angrep, ikke ødelegger livsviktige tilbud som helsetjenester og ikke forhindrer den humanitære innsatsen.   

Samtidig har nødhjelpsarbeidet startet opp der det er mulig, med blant annet helsehjelp og rent vann. Ukraina Røde Kors rapporterer at deres frivillige er i gang med utdeling av nødhjelp i mange av sine distrikter over hele landet. De deler ut varme klær og senger, rekrutterer blodgivere og gir førstehjelp i områder uten medisinsk tilbud. 

– Det er gode nyheter at hjelp nå begynner å nå ut. Frivillige, som selv er rammet, gjør nå en stor innsats. Men flere steder har kamphandlingene vært så intense at det ikke har vært mulig å hjelpe til, sier seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors.

Kraftig opptrapping av hjelpearbeidet 

Delegatene fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har måtte søke tilflukt i bomberom. Røde Kors-komiteen har vært sterkt til stede i øst-Ukraina de siste åtte årene, og er en av de ti største ICRC-operasjonene i verden. 

Røde Kors-bevegelsen forbereder seg nå på en kraftig opptrapping av innsatsen i Ukraina.

– Dette innebærer mer nødhjelp og det planlegges for økt støtte til sykehusene i landet. I flere av nabolandene er man også forberedt på å ta imot ukrainere som har flyktet over grensen. Polen Røde Kors har blant annet satt opp og bemannet hjelpesentre ved grensen mot Ukraina. 

Røde Kors i Norge forbereder en forsterket og utvidet helseinnsats og støtte til Den Internasjonale Røde Kors-komiteen sitt arbeid i landet så raskt det er mulig. 

Samlet inn 6,3 millioner kroner 

Responsen på innsamlingen Røde Kors startet torsdag kveld har vist en overveldende givervilje i det norske folk. På under et døgn er det samlet inn 6,3 millioner kroner for å hjelpe de som er rammet av konflikten i Ukraina. 

– Dette er en veldig solid respons på den humanitære krisen som nå rammer befolkningen i Ukraina at kamphandlingene eskalerte, sier markedssjef Nina Larsen i Røde Kors.

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no