Nødhjelpslagre i ferd med å gå tom i Ukraina

Røde Kors i Ukraina melder at de vil gå tom for forsyninger innen tre til fem dager. Folk i bomberom mangler medisiner, vann og mat.

Etter flere dager i tilfluktsrom, tærer det på forsyningene. Selv om det er noe nødhjelpsvarer på lager i Ukraina, er det for farlig og vanskelig å få dette fram til de som trenger det. Det er særlig i de større byene det begynner å bli prekært.

– Situasjonen er anspent, desperat og utrygg. Det haster med å få ut forsyninger til de mange tusen som sitter i tilfluktsrom rundt i Ukraina. De mangler mat, vann og livsnødvendige medisiner som insulin, hjertemedisin og antibiotika, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

På grunn av kampene er det farlig å levere varer flere steder.

– Også våre kollegaer har tilbragt mye tid i tilfluktsrom, det gjøre det vanskelig å levere hjelp. Men det begynner å haste. De frivillige gjør det de kan for å sikre at det er nok varer, men det er farlig slik situasjonen er nå, sier Apeland.

Røde Kors er også bekymret over hva som vil skje når kampene nå nærmer seg de største byene.

– Det vi nå er vitne til i Kiyv og andre byer i Ukraina er noe vi har sett gjentatte ganger. Når kriger bringes inn i byer og urbane strøk er det de sivile og sivile infrastruktur som i stor grad rammes. Nå er det lokale nabolag som blir frontlinjer, og det er de sivile, barn og eldre som bærer de største konsekvensene, sier Apeland. 

Røde Kors ber nå om at sikker humanitær tilgang, så livsnødvendig nødhjelp kan nå fram til sivilbefolkningen.

– Vi er daglig i kontakt med våre kollegaer i Ukraina. De rapporterer om store humanitære behov over hele landet. Det er særlig mangel på medisiner, men det begynner også å bli mangel på en del basisvarer som vi må få inn fra nabolandene. Det er imidlertid svært vanskelig på grunn av kampene. Vi ber derfor partene innstendig om å slippe fram nødhjelp, så vi kan hjelpe de som trenger det, sier Apeland.

Mange vil bidra

Konflikten i Ukraina har skapt stort engasjement i hele Europa, og mange ønsker å bidra. Den beste måten å hjelpe på er å sende penger.

På grensen hoper det seg nå opp med klær og leker folk har samlet inn. Ukraina Røde Kors sier at dette hindrer inntransportering av livsnødvendig nødhjelp som medisiner.

– Det er veldig flott at folk vil hjelpe, men hvis man ikke har kontroll på transport og utlevering av varer og gjenstander, er ikke dette måten å hjelpe til på. Polen og Ukraina Røde Kors ber først og fremst om pengehjelp og eksperter som kan hjelpe til i arbeidet med å sørge for tilgang på vann, helsehjelp og organisering av nødhjelpsarbeidet, sier Apeland.

Så langt har Røde Kors samlet inn nesten 65 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet i Ukraina og nabolandene. Det er fortsatt et stort behov for støtte til Ukraina. Gaver til Røde Kors kan gis på Vipps til 2272. 

For andre pressehenvendelser, kontakt:   
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no