Norge må forplikte seg til å dele vaksiner

– Det er nå på tide at Norge konkretiserer når og hvor mange av våre egne vaksiner Norge vil fordele til fattige land, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær for Røde Kors i Norge.

Tidligere denne uken tok Frankrike til orde for at EU og USA skal dele fem prosent av alle vaksinene de har tilgang til. Norge har så langt ikke vært villige til å forplikte seg til å dele noen av våre egne vaksiner med fattige land. 

– Hvis Norge skal være et foregangsland på dette området, må regjeringen gå i spissen og følge opp det franske initiativet med konkrete forpliktelser. Hvis Norges lederrolle skal ha troverdighet, må regjeringen være klar for å matche det franske forsalget, sier Apeland.

Han ber derfor regjeringen å klargjøre hvor mange av våre egne vaksiner vi skal dele, og ikke minst når vi skal begynne å dele dem.

– Akkurat nå er det mye fagre ord, men det gjenstår konkrete forpliktelser og vilje til faktisk å dele vaksiner for å øke tilgangen for de mest sårbare befolkningsgruppene i verden, sier Apeland. 

I dag landet det første flyet med vaksiner i Ghana, som det første i Covax-samarbeidet. Senere denne uken skal flere land motta vaksineforsendelser gjennom det internasjonale vaksinesamarbeidet som Norge støtter økonomisk.

– Det er svært gledelig at vaksiner nå begynner å komme til land som i utgangspunktet ikke har hatt tilgang på det. Derfor er det enda viktigere at Norge nå kommer på banen. Det er ikke nok å si at man har en lederrolle, man må også lede ved eksempel. Norge kan ikke bruke sitt globale engasjement og pengestøtte til internasjonale mekanismer som hvilepute eller til å legitimere valg som i praksis forfordeler egen befolkning, sier Apeland.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99