Norge må styrke lovverket for å sikre forsvarlig våpeneksport

I en reportasje avslører Aftenposten hvordan Utenriksdepartementet (UD) tillot omfattende norsk våpeneksport til De forente arabiske emirater.

Lovverket må styrkes for å sikre at Norge etterlever sine internasjonale forpliktelser, mener Røde Kors. Denne avsløringen fra Aftenposten viser at kontrollen med norsk våpeneksport er altfor dårlig.

– Dessverre er eksemplet fra eksporten til Emiratene ikke uttrykk for svikt i en enkelttilfellet, men uttrykk for en mangelfull og tidvis lemfeldig eksportkontroll, slik Riksrevisjonen påpekte i sin rapport fra februar i år, sier Ivar Stokkereit, som er leder for enhet for folkerett i Røde Kors.  

Røde Kors mener at Stortinget må på banen og sette tydeligere grenser for norsk eksportkontroll, som sikrer åpenhet, forutsigbarhet, og at Norge etterlever våre folkerettslige forpliktelser. 

– Dersom ikke Stortinget elle departementet selv tar grep vil vi ende opp med flere slike tilfeller også i fremtiden. Så her har norske myndigheter lite å være stolte av, sier Stokkereit.

Riksrevisjonen avdekker at Utenriksdepartementet i mange tilfeller har åpnet for salg av forsvarsmateriell på et for dårlig grunnlag. Blant annet mangler omtale av respekt for menneskerettigheter og brudd på humanitærretten i flere av landvurderingene. 

–  Røde Kors har i flere år påpekt at sentrale internasjonale forpliktelser som omhandler våpeneksport ikke er tilstrekkelig formalisert i det norske lovverket. I dag foretar Utenriksdepartementet skjønnsmessige vurderinger av hvilken eksport som skal tillates eller avslås etter egne retningslinjer. Røde Kors mener at dette har bidratt til et for lite åpent, etterprøvbart og forutsigbart system, sier Stokkereit. 


For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99