Hver dag gjenforenes 11 personer med familien

Gjennom Oppsporingstjenesten hjelper Røde Kors familier som er adskilt på grunn av krig, konflikt og migrasjon med å gjennoprette kontakten.

Hver time blir omstendighetene til én person oppklart gjennom Røde Kors´ oppsporingstjeneste. Hver dag fasiliterer Røde Kors-bevegelsen gjenforening av 11 personer med familiene sine. I 2021 ble i alt 9.184 personer gjenforent med sine familier. Akkurat nå er Røde Kors-bevegelsen engasjert i å lete opp savnede som er kommet bort i konflikter, naturkatastrofer eller migrasjon i mer enn 80 land rundt i verden. 

Tiden leger ikke alle sår

– Tiden leger ikke alle sår for familiene til savnede personer, det er det svarene som gjør. Letingen etter kjære som har blitt borte kan fortsette i flere tiår. Derfor er det også viktig å identifisere omkomne, og informere pårørende. Alt for ofte forblir omkomne migranter uidentifisert. Det er uverdig for den omkomne, og traumatisk for pårørende, sier Brita Liholm i Røde Kors´ Oppsporingstjeneste. 

30. august er den internasjonale dagen for savnede hvor vi minnes de som blir borte. Gjennom kampanjen #NoTraceOfYou (notraceofyou.org), ønsker Røde kors å sette søkelyset på alle som mister kontakt med sine kjære på grunn av krig, konflikt, katastrofer og migrasjon.

Over hele verden er flere hundre tusen mennesker på grunn av væpnet konflikt, vold, katastrofer og i forbindelse med migrasjon. I 2021, ble 56.354 nye personer meldt savnet. 3.624 er barn. Mange kommer aldri tilbake og blir aldri hørt fra igjen. Bak hver og en av dem er det en familie som har det vondt og leter etter spor. 

Rett til å vite 

– Familiene har rett til å vite hva som har skjedd med deres kjære. Uvisshet om hva som har skjedd skaper smerte og usikkerhet for familier over hele verden. Det er en stor psykisk belastning for familier å ikke vite hvor det har blitt av  sine kjære. Det blir vanskelig å konsentrere seg om skolegang, språkopplæring, jobb og normal, daglig funksjon i samfunnet. Mange sliter også med administrative, juridiske og økonomiske konsekvenser av at man ikke vet hva som er situasjonen for de savnede. For eksempel arv, å selge eller administrere eiendom, gifte seg på nytt eller utøve foreldrerettigheter, sier Liholm.

En konsekvens av konflikt, katastrofer og migrasjon, er at mennesker kommer bort fra sine familier og venner i kaoset som oppstår. I mer enn 150 år har Røde Kors-bevegelsen jobbet for å finne ut av hva som har skjedd med personer som er savnet. Røde Kors leter ikke bare etter dem som nylig er meldt savnet, men også etter dem som har forsvunnet langt tilbake i tid. 

Humanitært mandat 

Genèvekonvensjonen har gitt Røde Kors et mandat til å ta et humanitært initiativ når mennesker blir ofre for krig, konflikt og katastrofer. Dette betyr også at familie og venner har rett til å vite hva som er skjedd med sine kjære. Røde Kors finnes i 192 land og det er dette globale nettverket som gjør det mulig å lete etter savnede.

– Våre prinsipper om nøytralitet og upartiskhet gir oss blant annet tilgang til fengsler og interneringsleirer gjennom avtaler med myndigheter. Røde Kors beskytter både dem som leter og de som blir funnet. Slik er Røde Kors den eneste muligheten for mange til å få bistand til å spore opp familien sin, uten å sette eget og andres liv i fare, forteller Liholm.

I mer enn 150 år har Røde Kors-bevegelsen jobbet for å stadfeste hva som har skjedd med personer som er savnet i konflikt, naturkatastrofer eller langsmigrasjonsruter. Røde Kors leter ikke bare etter dem som nylig er meldt savnet, men også etter dem som forsvant under eldre historiske hendelser, blant annet under konflikten på Balkan og helt tilbake til før og under andre verdenskrig. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99