Generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors Vis bildetekst
Generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors

Anne Bergh ny generalsekretær i Røde Kors

Anne Bergh har i dag sin første arbeidsdag som ny generalsekretær i Røde Kors.

Bergh har bakgrunn som leder fra internasjonalt arbeid i Folkehelseinstituttet og har erfaring og kompetanse med frivillighet fra tidligere arbeid i Røde Kors.

– Jeg gleder meg til jobben i Røde Kors og til å være med å utvikle Røde Kors sin samfunnsrolle videre. Jeg går til denne jobben med både ydmykhet og entusiasme, sier Anne Bergh.

– Vi opplever en utfordrende tid og en klimakrise med store humanitære konsekvenser. Da trenger vi et sterkt Røde Kors både hjemme og ute. En krig i Europa, som har vidtrekkende og dramatiske konsekvenser for mennesker i store deler av verden, har gjort behovet for Røde Kors enda tydeligere. Røde Kors trengs som talsperson og som humanitær kraft og talerør for mennesker i sårbare situasjoner, sier Bergh.

– Røde Kors er også en svært kompetent, tydelig og synlig beredskapsaktør, som bidrar til trygghet i lokalsamfunnet og redder liv. Store hendelser som skredet i Gjerdrum, pandemien og krigen i Ukraina har på nytt vist verdien av den lokale frivillige beredskapsinnsatsen, sier Anne Bergh.

Bergh har en solid lederbakgrunn og mange års erfaring innen internasjonalt arbeid, folkehelse, humanitær rett, organisasjonsutvikling og strategiarbeid, inkludert ti år i Røde Kors nasjonalt og internasjonalt og tretten år ved Folkehelseinstituttet i Oslo. Bergh har hovedfag fra institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo, har gått sjefskurset på Forsvarets høyskole og er i dag ansatt som fagdirektør og leder for klynge for global helse ved Folkehelseinstituttet.

For intervjuforespørsler eller mer informasjon, kontakt
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no