Ny norsk atomvåpenpolitikk med globale følger

Regjeringens beslutning om å delta på statspartsmøtet til det internasjonale forbudet mot atomvåpen gir Norge muligheten til å ta ansvar for internasjonal dialog om felles sikkerhet.

– Å delta som observatør på det første statspartsmøtet til forbudsavtalen er et viktig signal om at Norge vil bygge bro mellom fastlåste posisjoner og skape reell framgang for nedrustning, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i Norge.

Regjeringen Støres beslutning om å delta som observatør til det første statspartsmøtet til atomvåpenforbudsavtalen er viktig for å stanse en utvikling med økt polarisering i nedrustningsdiskusjonen.

– Den siste tiden har vi sett at atomvåpenland moderniserer og ruster opp sine arsenaler. Dette er en farlig utvikling hvor økt risiko for bruk og spredning er konsekvensen, sier Apeland.

Røde Kors mener nå at Norge på nytt har mulighet til å ta en sentral rolle internasjonalt. 

– Norge har en unik mulighet til å sette fokus på de humanitære og folkerettslige utfordringene i atomvåpenproblematikken. Det er en rolle Norge har hatt i andre spørsmål som handler om våpen som nå er ulovlige, som landminer og klasevåpen. Initiativet regjeringen nå tar vil sikre en ny dynamikk i internasjonal nedrustning, sier Apeland.

I 2010 tok regjeringen Stoltenberg initiativ til å diskutere de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Dette førte til en ny giv i det globale nedrustningsarbeidet basert på den større kunnskapen verden dermed fikk om risikoen for at atomvåpen igjen vil bli tatt i bruk og de katastrofale globale konsekvensene dette vil ha.

De siste årene har Norge gått bort fra denne rollen som pådriver for global nedrustning.

– Regjeringens løfte om å delta på statspartsmøtet og gjenoppta det humanitære fokuset både innenfor og utenfor NATO vil minske avstanden mellom atomvåpenlandene og NATO-alliansen på den ene siden, og landene som har signert forbudet på den andre. Norge vil dermed spille en etterlengtet rolle som brobygger og skape etterlengtet fremdrift i arbeidet for reell nedrustning, sier Apeland.

Røde Kors mener at dette initiativet er helt nødvendig og peker mot den såkalte ikkespredningsavtalen som verktøy for å unngå ytterligere spredning av atomvåpen.

– Denne står i fare for å miste dagens brede oppslutning dersom avstanden mellom dagens atommakter og de såkalte forbundslandene blir enda større, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no