Ny pengespillov ivaretar de mest sårbare spillerne

Røde Kors er glade for at regjeringen opprettholder den gjeldende pengespillordningen.

I nytt forslag til pengespillov viderefører regjeringen den viktige støtten til den norske spillmodellen, og beholder Norsk Tipping som spilltilbyder. Det er avgjørende for Røde Kors at finansieringen av den frivillige beredskapen skjer i så ansvarlige rammer som mulig, og hvor hensynet til de mest sårbare spillerne ivaretas og vektlegges. 

– For Røde Kors som overskuddsmottaker er det viktig at ansvarlighet i spillpolitikken ligger til grunn, og vi er glade for at regjeringen støtter dette. Vi må beskytte de mest sårbare spillerne og forebygge spillavhengighet, sier Cecilie Thuv, som er markedsdirektør i Røde Kors.

Røde Kors ser med stor bekymring hvordan reklamen for og oppbyggingen av de utenlandske spillselskapene påvirker mennesker med problematisk spilleratferd.  

– Mennesker som sliter med spillavhengighet risikerer å ødelegge sin egen og familiens økonomi. Det rammer den enkelte hardt, og flere bruker år for å bli bedre fra sin avhengighet og gjenbygge tillit i sine relasjoner, sier Thuv. 

De lovlige norske spillaktørene har hatt sterke ansvarlighetstiltak i en årrekke. Denne ansvarligheten er av avgjørende betydning for en samlet frivillighet som mottar støtte fra overskuddet. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto ligger under myndighetene og kan styres tydelig i en mer ansvarlig retning.  

– Blant de uregulerte pengespillselskapene vil profitt alltid være øverste prioritet. Det er til skade for spillerne og uholdbart for frivilligheten, sier Thuv. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 97 29 99,
eller send e-post til pressevakt@redcross.no