Ny rapport: 7 av 10 ungdom er ensomme

Dobbelt så mange unge sier de ikke har det bra for tiden sammenlignet med resten av befolkningen. Røde Kors ber nå om et ungdomsløft.

Kun halvparten av ungdom mellom 16 og 19 år forteller at det står bra til med dem for tiden, kommer det frem i den nye Røde Kors-rapporten “Psykt Ensom. Om ensomhet blant barn og unge”. Ikke hos noen andre aldersgrupper finner man en tilsvarende selvrapportering om at det står dårlig til for tiden. Over 70 prosent av ungdommene som er spurt i den landsomfattende undersøkelsen, sier at de ofte eller av og til er ensomme. 

Det betyr at ensomhet rammer over 180.000 ungdom.  

– Ensomheten blant barn og ungdom har forverret seg under pandemien. Det var ille før. Det er blitt verre nå. Og det kommer kanskje til å bli enda verre fremover om vi ikke klarer å stille opp for dem som trenger det, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

Ensomhet har rammet mennesker i alle aldre gjennom pandemien, men likevel er barn og unge særlig utsatt.  

– Røde Kors har tidligere advart mot en ensomhetsepidemi i samfunnet. Denne rapporten viser dessverre at bekymringen var reell, sier Apeland.  

Ensomhet sårbart etter korona 

Ensomhet trenger ikke å være farlig, men kan være tungt å bære for dem som opplever det. Videre vet vi at isolasjon som følge av ensomhet gir en økt risiko for fysiske og psykiske helseplager. Røde Kors mener at vi sammen må kunne gi god nok hjelp til de som trenger det, både psykisk helsehjelp, men også mer ressurser til skole og barnehage for forebygging og tett oppfølging.  

– Jeg tror ikke vi har tatt utfordringen med ensomhet nok på alvor i Norge. Ensomhet kan utvikle seg til å bli et stort folkehelseproblem, som vi bare kan løse gjennom et godt samarbeid mellom lokalsamfunnene, frivilligheten og staten, sier Apeland.  

– Hver og en har også et ansvar 

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ta kontakt med Kors på halsen, Røde Kors’ anonyme samtaletilbud for alle under 18 år. Selvmord og angst er to av temaene som flere barn og unge har tatt opp med de frivillige under koronatiden. På grunn av økt pågang til tjenesten har Røde Kors oppskalert tilbudet under pandemien. Røde Kors oppskalerer også tilbudet om møteplasser for ungdom, Fellesverket, i de store byene i Norge.  

– I tillegg til frivilligheten og offentligheten mener jeg at også hver enkelt av oss også har et individuelt ansvar om å se de som faller utenfor å strekke ut en hjelpende hånd, mener Apeland.  

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99