Røde Kors: – Sommerens ekstremvær viser akutt behov for klimatilpasning og kutt i klimagassutslipp

Røde Kors ut med en kraftig advarsel om at det er et akutt behov for styrket klimatilpasning etter at massive flommer og skogbrann på flere kontinenter har rammet tusenvis av mennesker.

– Flere av ekstremværhendelsene i sommer har inntruffet med en styrke og størrelse langt forbi det værmodeller anslo som sannsynlig. Fordi været har vært mer ekstremt enn man hadde sett for seg var mulig, har ikke beredskapen og andre forebyggende tiltak vært nok til å hindre tap av liv eller enorme skader på hus og infrastruktur, sier Cathrine Tranberg Hårsaker, klimaanalytiker i Røde Kors. 

Den europeiske storflommen og hetebølgen i USA og Canada de siste ukene har sjokkert klimaforskere. Flommene og hetebølgen føyer seg inn i en rekke ekstremværhendelser så langt i sommer. Tørken på Madagaskar er i ferd med å utløse det FN har beskrevet som verdens første matkrise utelukkende forårsaket av klimaendringer. I Kina har over 200 000 måttet evakuere på grunn av flom, mens i Indre Mongolia er over 16 000 mennesker rammet av flom etter demningsbrister. I Nigeria melder Røde Kors om 155 døde og over 24 000 evakuerte etter flommer. I New Zealand måtte rundt 2 000 mennesker evakuere etter at nedbørsmengder tilsvarende en måned falt på to dager.  

Akutt behov for styrket klimatilpasning også i Norge 

De menneskelige kostnadene ved sommerens ekstremvær viser et akutt behov for styrket klimatilpasning og beredskap for hendelser utenom det man har sett tidligere – også i Norge, mener Røde Kors. 

– Ekstremværet viser oss hvor viktig det er med godt beredskapssamvirke, sikringstiltak med høyde for ekstreme scenarioer og god egenberedskap i befolkningen for å forhindre dødsfall, sier Tranberg Hårsaker og legger til:  

– Fremtidens beredskapsutfordringer vil bli stadig mer alvorlige og annerledes enn de vi har sett før, og kan ikke løses kun lokalt. Nasjonale myndigheter må sikre et samlet løft i beredskap og forebyggende arbeid også her hjemme gjennom en nasjonal klimatilpasningsplan.  

Utslippskutt essensielt for å forhindre tap av liv 

Tranberg Hårsaker fremhever at klimatilpasning ikke vil være nok.   

– Forskjellen på konsekvensene av halvannen, to, og tre graders global temperaturøkning er enorme. Å begrense temperaturøkningene så mye som mulig er essensielt for å forhindre ufattelig menneskelig lidelse i nær fremtid. For at dette skal være mulig, må alle land – spesielt industriland som Norge – handle nå for å oppfylle sine forpliktelser om utslippskutt under Parisavtalen.  

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99