Røde Kors i Norge øker helseinnsatsen for kvinner og barn i Afghanistan

Befolkningen i Afghanistan står nå midt oppe i en humanitær krise, som kan bli en fullskala katastrofe. Halvparten av befolkningen trenger nødhjelp. Røde Kors i Norge trapper nå opp helseinnsatsen.

Tilgangen til helsehjelp er vanskelig for mange. Røde Kors i Norge støtter allerede 46 helseklinikker med medisiner og driftsutgifter.
– Vi har derfor nå besluttet å dekke lønningene til de ansatte ved disse klinikkene fordi dette er helt avgjørende for å sikre at pasientene får livreddende hjelp, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland som nå befinner seg i Afghanistan.

Dette vil være helt nødvendig og livsviktig helsehjelp som gis til alle, er gratis, og med særlig fokus på kvinne- og barnehelse. I tillegg til de 46 klinikkene støtter Røde Kors i Norge Afghansk Røde Halvmåne med lønn til ansatte, medisiner og driftskostanser på 27 helsestasjoner og 28 mobile helseteam som reiser rundt og besøker landsbyer uten andre helsetilbud.

– Her i Afghanistan ser vi at foreldre ikke klarer å skaffe hverken nok mat eller varme klær til sine barn. De står i fare for å både sulte og fryse i hjel. Vinterkulden gjør det enda vanskeligere. Vi har aldri sett så mange tiggere i gatene i Kabul. Og det samme ser vi også i mange andre byer rundt om i Afghanistan, sier Apeland.

Den humanitære situasjonen i landet er katastrofal.  Over 24 millioner mennesker trenger humanitær hjelp og én million barn kan dø i løpet av vinteren om de ikke får rask hjelp, ifølge FN.

– Helsevesenet er under voldsomt press. Hele 2.300 helseklinikker er nå helt eller delvis stengt på grunn av pengemangel. De mangler medisiner, utstyr og oppvarming. Ansatte på sykehus og klinikker har ikke fått lønn på mange måneder.  Derfor går vi nå inn og sørger for at disse klinikkene kan drives videre og at de ansatte får lønn, sier generalsekretæren.

Presidenten i Røde Kors i Norge, Thor Inge Sveinsvoll, møtte i dag sin kollega i Afghansk Røde Halvmåne i Oslo.
– Vi hadde et godt og konstruktivt møte om hvordan vi i fellesskap kan møte de store humanitære utfordringene i Afghanistan. Dette er oppfølging av samtaler vi har med vår samarbeidsorganisasjon, Afghansk Røde Halvmåne, på daglig basis i Kabul, sier Sveinsvoll.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no