Øker innsatsen for å hjelpe flomrammede i Pakistan

Røde Kors trapper nå opp helseinnsatsen i flomrammede områder i Pakistan. – Katastrofen er langt fra over også der vannet trekker seg tilbake, sier Apeland i Røde Kors.

Sammen med Pakistan Røde Halvmåne øker nå Røde Kors innsatsen for å nå fram med helsehjelp og annen nødhjelp til de som er rammet av storflommen.
– Siden før flommen har vi støttet driften av to mobile helseklinikker i de rammede områdene, nå trapper vi opp og øker slik at vi i løpet av denne uken vil ha fem mobile helseteam ute i de flomrammede områdene, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

De siste dagene har Røde Kors og Pakistan Røde Halvmåne delt ut nødhjelpspakker med hygieneutstyr i distriktene Charsadda og Nowshera i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen.
– I løpet av denne uken blir det delt ut over 2.000 nødhjelpspakker med utstyr som er livsviktig for å forebygge sykdommer. Selv der hvor vannet trekker seg tilbake er det store utfordringer og risikoen for at smittsomme sykdommer vil spre seg øker for hver dag. Derfor er utdeling av såpe, vannkanner og andre enkle ting viktig for at folk skal kunne holde seg friske, sier Apeland.

Hver av de mobile helseklinikkene kan behandle mer enn 200 pasienter hver dag. I tillegg til å gi grunnleggende helsehjelp, medisiner og behandling gir helsepersonell råd til de som er rammet av katastrofen.
– Nå er det millioner av mennesker som er i en alvorlig krise. De har mistet alt og folk som er rammet av denne katastrofen vet at de også går tøffe tider i møte. Vi gjør det vi kan for å trappe opp innsatsen for å hjelpe flere, sier Apeland.

1,5 millioner hus er delvis eller fullstendig ødelagt og mer enn 33 millioner mennesker er berørt av flommen. Monsun-sesongen pågår fremdeles og det kan komme mer nedbør.
– Vannet renner veldig kjapt gjennom de nordlige delene. Det førere til store materielle ødeleggelser og vannet har tatt med seg hus, veier og broer. Lengre sør i de flatere områdene blir vannmassene stående og skaper oversvømmelser i enorme områder. Dette er i aller høyeste grad en pågående katastrofe, sier Apeland.

Etter storflommene som rammet de samme områdene i 2010 etablerte Røde Kors sammen med Pakistan Røde Halvmåne mobile helseklinikker som nå er full innsats for å hjelpe de som er rammet i storflommen.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no