Frivillige i Røde Kors øker innsatsen mot pandemien

80 kommuner har fått hjelp fra frivillige i lokale Røde Kors-foreninger til å håndtere koronapandemien i desember.

Dette er en kraftig økning fra november, og Røde Kors forbereder seg på at enda flere kommuner trenger støtte i ukene som kommer.

Siden pandemien traff Norge i mars 2020 har frivillige i Røde Kors bistått lokale myndigheter i alt fra utlevering av matvarer til vaksinering og testing. På det meste har over 130 lokalforeninger vært i aktivitet i kommunene.

Innsatsen langt fra over

Mens 50 kommuner fikk bistand i november, økte behovene kraftig fra november til desember. Da deltok 80 lokalforeninger i Røde Kors i frivillig arbeid knyttet til pandemien.

– Dette viser at vår innsats langt fra er over. Vi er glade for at våre mange tusen frivillige fortsetter å bruke av sin fritid for å være en viktig del av totalinnsatsen i pandemibekjempelsen i Norge, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

Forventer økt behov i januar og februar

Gjennom sin formelle rolle som støtteaktør for myndighetene har Røde Kors et spesielt ansvar for å bistå lokale og nasjonale myndigheter også i kriser som en pandemi. Røde Kors forbereder organisasjonen på enda mer innsats i både januar og februar.

– Akkurat nå er Røde Kors i flere distrikter i dialog med lokale helsemyndigheter om blant annet bistand til ambulansekjøring. Vi forventer at det er et særlig behov for bistand fra Røde Kors i januar og februar, blant annet fordi mye helsepersonell på grunn av kapasitetsproblemer må omplasseres, sier Sveinsvoll.

Røde Kors-foreninger har bistått kommuner og helseforetak hver eneste måned gjennom hele pandemien.

– Våre frivillige kan og vil trå til så lenge pandemien varer, sier presidenten.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no