Den humanitære innsatsen i Afghanistan må økes

Samtidig som det norske militære bidraget forlater Afghanistan, ber Røde Kors om økt humanitær støtte til folket som har opplevd flere tiår med krig.

– Hva det afghanske folk har gjennomlevd de siste fire tiårene er ufattelig trist. 40 millioner mennesker har levd i en brutal krig som år etter år har skapt nye tragedier og enorm lidelse, som vil fortsette i lang tid, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Mer enn 18 millioner mennesker har behov for humanitær bistand og det antas at tallet vil øke ytterligere.

Det afghanske folk trenger nå mer enn noen gang støtte fra det internasjonale samfunnet for å møte helt grunnleggende humanitære behov. Røde Kors og Røde Halvmåne viderefører den livreddende helsehjelpen i Afghanistan. Både akutt helsehjelp og nødhjelp er førsteprioritet for vårt arbeid. Over hele landet er nettverket av Røde Kors-støttede helseklinikker og frivillige i gang med å sørge for at det finnes et helsetilbud.

– Når sivile rammes i grusomme hendelser slik som bombeangrepet ved flyplassen i Kabul forrige uke, er det en kraftfull påminnelse om hvordan vanlige afghanere, inkludert barn, rammes av det som har vært flere tiår med vold. Vi må fortsette å hjelpe folk i Afghanistan, sier Apeland.

Forverret situasjon de siste årene

Situasjonen i Afghanistan i dag er preget av flere samtidige kriser. Konflikten som har vart så lenge, en pågående tørke og koronapandemien som har rammet landet hardt.

– Flere tiår med konflikt har ført til at tusener har blitt skadd, lemlestet eller drept. Hjem, sykehus, skoler og infrastruktur har blitt ødelagt. Røde Kors-bevegelsen er fast bestemt på å fortsette å hjelpe for å møte de store behovene der vi kan. Vi kommer ikke til å redusere vår tilstedeværelse i Afghanistan. Vi vil ikke stanse nå, sier Apeland. 

Den humanitære situasjonen har gradvis blitt forverret de siste årene. I 2012 levde 34 prosent under fattigdomsgrensen, mens tallet ifølge Verdensbanken hadde økt til 72 prosent i 2021. Sykehusene melder om lite medisiner og lagrene nå er i ferd med å gå tomme. At internasjonale flygninger er innstilt gjør det ekstra utfordrende.

– Med den dramatiske humanitære situasjonen det Afghanske folk opplever nå, må norske myndigheter umiddelbart øke støtten til humanitære organisasjoner som opererer i Afghanistan, sier Apeland.

Røde Kors i Norge har vært engasjert i Afghanistan i 20 år og når årlig 1,5 millioner mennesker med helsehjelp. I tillegg til helseinnsatsen har et viktig fokus for oss vært å hjelpe Afghansk Røde Halvmåne med å styrke kapasiteten og organisasjonen.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no