Røde Kors i økt beredskap for flere nordmenn på ferie i Norge

Røde Kors øker nå beredskapen for å kunne håndtere flere norske turister på sommerferie i norsk natur.

– Jeg håper at så mange som mulig får gleden av å oppleve norsk natur denne sommeren. Så lenge det velges tur etter evne, brukes redningsvest og folk viser koronavett, oppfordrer vi alle til å ta naturen i bruk, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Lørdag presenterte han sommerberedskapen til Røde Kors fra fjord til fjell i Bergen for justisminister Monica Mæland på Bryggen i Bergen. Røde Kors har om lag 5000 kvalifiserte frivillige i 280 hjelpekorps over hele landet som i sommer er klare til innsats. Hjelpekorpsene har 166 båter for kystnære oppdrag, og båtberedskapen trappes opp i disse dager for å kunne møte økte behov i populære kystområder.

– Jeg er glad for at Røde Kors og deres frivillige mannskaper forbereder seg godt for den kommende sesongen. Med økende trafikk på land og til sjøs kan redningstjenesten stå foran en krevende sommer med mange hendelser. Regjeringen har derfor bevilget 3 millioner kroner ekstra til Røde Kors for å kompensere for noe av de økte utgiftene de forventer å få, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Den siste uken har flere personer omkommet på grunn av drukning etter å ha badet eller falt i sjøen fra land. For Røde Kors er dette en av sommerens store bekymringer. – Det er dessverre for mange som dør under bading eller fall fra brygger og svaberg uten redningsvest, sier Apeland.

Røde Kors forventer en kraftig økning av nordmenn som vil bruke norsk natur i sommer på grunn av reiserestriksjonene. – Vi forbereder oss derfor på mye aktivitet både ved sjøen og på land, og vil legge stor vekt på forebyggende arbeid med fjellvett, sjøvett og koronavett, sier generalsekretæren.

Bare halvparten av befolkningen kan håndtere krevende situasjoner

En spørreundersøkelse fra Røde Kors viser at bare halvparten av befolkningen selv mener de kan håndtere krevende situasjoner på tur i naturen. – Vi håper at nordmenn som ikke er fjell- og sjøvante velger tur etter evne, og ikke tar de mest utsatte turene og tar hensyn til været, sier Apeland.

Apeland anbefaler også nordmenn på ferie å ruste opp førstehjelpskunnskapene og ta med litt utstyr. For Røde Kors er det først og fremst været som er den store usikkerhetsfaktoren, både for ulykker med enkeltpersoner på tur på fjell og i sjøen, og for større hendelser som ras og flom.

Koronavettregler og fjellvett

Røde Kors vil også oppfordre til koronavett inn i sommeren. – Vi ser at de aller fleste følger anbefalingene fra myndighetene, men at noen glemmer seg i sommervarmen. Smittevernreglene og våre koronavettregler er det fortsatt lurt å følge. Og når man skal gå i fjellet er det ikke bare i påsken det er lurt å følge fjellvettreglene, sier Apeland.

Røde Kors håper også at denne sommeren blir en fin anledning for nordmenn til å få gode friluftsliv-opplevelser i nærmiljøene, langs sjøen og på fjellet.  – Friluftsliv er et viktig bidrag til folkehelsen, og spesielt etter en periode hvor mange har vært mye hjemme og kanskje isolert.

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 

eller send e-post til pressevakt@redcross.no