Omfattende bruk av ulovlig isolasjon i norske fengsler må stanses

Innsatte i norske fengsler blir daglig utsatt for ulovlig og helseskadelig isolasjon. Røde Kors krever at justisministeren og helseministeren nå sørger for å stanse praksisen.

I den nye rapporten «Innelåst: Om konsekvenser av isolasjon» har Røde Kors for første gang samlet erfaringene fra frivillige visitorer som uke etter uke besøker innsatte i alle de 37 fengslene som finnes i Norge.  

Les hele rapporten: Innelåst- om isolasjon i fengsel Røde Kors 2020.pdf

Rapporten lanseres samme dag som det er høring i Stortinget om samme tema, om oppfølging av Sivilombudsmannens melding om isolasjon i norske fengsler. 

– De frivilliges vitnesbyrd gir et dramatisk innblikk i den norske fengselsvirkeligheten. De gir sin versjon av det som allerede har fått sterk kritikk fra blant annet FNs torturkomité, Europarådets torturkomité og Sivilombudsmannen: Den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors. 

Illustrasjon fengselcelle låsemodul med nummer 307

Rapporten peker også på at isolasjon brukes ofte for å løse dårlig bemanning.  
– Det er uholdbart at norske fengsler er underbemannet. Det må settes av midler til å forhindre isolasjon av innsatte i norske fengsler. Kriminalomsorgen kan ikke ty til ulovlige virkemidler for å løse en bemanningsutfordring, sier Apeland.  

Kan gi alvorlige helseskader

Isolasjon kan gi alvorlige helseskader etter bare noen dager. Konsekvensene ser de frivillige fra Røde Kors på nært hold når de besøker de innsatte. Røde Kors har 60 års erfaring med menneskemøter i norske fengsler. Siden 1960 har visitorer besøkt innsatte i varetekt og under straffegjennomføring. Årlig besøker rundt 500 frivillige visitorer innsatte i fengsler fra Bredtvet til Tromsø. Halvparten av visitorene forteller i den nye undersøkelsen om samtaler med de innsatte om isolasjon. De beskriver isolasjonen som psykisk og fysisk belastende.

Bør ha klare hjemler

Norge mangler oversikt over hvor utbredt bruken av isolasjon i fengslene er. Det er problematisk. Røde Kors mener norsk lov må være i tråd med anbefalte menneskerettslige minimumsstandarder om isolasjon. Lovgivningen bør inneholde 12 timers minimumsstandard for fellesskap, og bør ha klare hjemler for isolasjon. Norske fengsler må tilrettelegge for at innsatte i større grad får meningsfull menneskelig kontakt med andre innsatte, ansatte og eksterne aktører. Det må settes av midler til å forhindre isolasjon av innsatte i norske fengsler. 

– Innsatte i norske fengsler skal tilbake til samfunnet. Det er i vår alles interesse at de får muligheten til å klare seg best mulig når de løslates. Slik praksisen er i norske fengsler i dag, er det grunn til å spørre om kriminalomsorgen er rustet til å levere et tilbud som gjør de innsatte klare til å vende tilbake til samfunnet, sier Apeland. 

Les hele rapporten Innelåst- om isolasjon i fengsel Røde Kors 2020.pdf

For mer informasjon, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99