Røde Kors´ oppsporingstjeneste: – Mange henvendelser fra Afghanistan

Oppsporingstjenesten i Røde Kors har hatt mange henvendelser fra Afghanistan den siste uken. Fortvilede familiemedlemmer ber om hjelp til å finne igjen sine kjære i kaoset som har oppstått.

– Siden regimet falt, har vi fått mange henvendelser for å gjenopprette kontakt mellom familiemedlemmer som er splittet i kaoset som har oppstått i Afghanistan, sier Brita Liholm, som er ansvarlig for oppsporingstjenesten i Røde Kors i Norge.

Oppsporingstjenesten jobber for å gjenopprette kontakt mellom familiemedlemmer som er splittet av konflikt, katastrofer eller migrasjon.

– Blant de mange tusen som har flyktet fra kaoset, er de mange som fortvilet forsøker å finne sine kjære. Uansett om de er blitt borte i folkemengdene, har gått i skjul, er evakuert til andre land, befinner seg på sykehus eller er døde, er det fortvilende å ikke finne igjen sine nærmeste, sier Liholm.

I mer enn 150 år har Røde Kors-bevegelsen jobbet for å finne ut av hva som har skjedd med personer som er savnet. Røde Kors leter ikke bare etter dem som nylig er meldt savnet, men også etter dem som har forsvunnet langt tilbake i tid.

– Mennesker som ikke vet hva som er skjedd med sine nærmeste sliter ofte med både psykiske og fysiske helseproblemer. Savnet påvirker også samfunnet rundt familien. For en forelder, bror eller søster vil det å vite hva som er skjedd med sine nærmeste overskygge alt annet, også i situasjoner som kan bety å sette seg selv i fare, sier Liholm.

I dag, 30. august, er den internasjonale dagen for savnede. Da minnes vi de som blir borte, og setter fokus på alle som mister kontakt med sine kjære på grunn krig, konflikt, katastrofer og migrasjon.

Behovet for tjenesten er dessverre mer relevant enn noen gang. Konflikter blir stadig mer langvarig og verden ser nå den største forflytningen av mennesker siden andre verdenskrig. Over 70 million mennesker er på flukt i verden. Tusenvis mister kontakten med sine nærmeste. Barn, funksjonshemmede og eldre er svært sårbare i slike situasjoner. Enslige mindreårige er spesielt utsatt og blir lett ofre for menneskehandel og utnyttelse av ulik karakter når omsorgspersonene blir borte.

– Foruten Afghanistan, kommer de fleste henvendelsene vi får fra Irak, Somalia, Syria og Eritrea. Men vi får fremdeles mange henvendelser fra mennesker som ønsker å vite hva som skjedde med familiemedlemmer under andre verdenskrig, sier Liholm.

Dersom du har mistet kontakt med familiemedlemmer og ønsker hjelp til å gjenopprette kontakt, kan du søke på www.tracetheface.org eller https://www.rodekors.no/tilbudene/oppsporingstjenesten/

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no