Flommen i Pakistan: Handler om livreddende innsats.

Pakistan opplever nå en monsun som er tre til fem ganger så kraftig som normalt og konsekvensene er enorme ødeleggelser. Redningsarbeidet pågår nå for fullt.

Frivillige fra Pakistan Røde Halvmåne gjør nå det de kan for å nå ut med nødhjelp til mennesker som er rammet av flommen.

– Våre kollegaer i Pakistan forteller at folk de møter som er rammet av flommen ber om mat, rent vann og tak over hodet. Det de trenger for å overleve. Over 1 million hjem er skadet eller fullstendig ødelagt og de trenger hjelp til å rydde opp og bygge opp igjen. Flommen er enda et eksempel på hvordan de mest utsatte rammes av klimaendringene, sier Jørgen Haldorsen, som leder avdeling for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors i Norge.

Den verste flommen det siste ti-året har allerede kostet mange menneskeliv, og boliger og husdyr har blitt tatt av vannmassene. Mer enn en halv million mennesker strømmer nå til nødleire og solide strukturer i de berørte områdene.

– Etter storflommene som rammet de samme områdene i 2020 etablerte Røde Kors sammen med Pakistan Røde Halvmåne mobile helseklinikker som nå er full innsats for å hjelpe de som er rammet i storflommen, sier Haldorsen.

Nå handler nødhjelpsinnsatsen om den helt grunnleggende innsatsen for å redde liv. Å redde folk bort fra vannmassene, dele ut mat og skaffe rent vann. Tilgang på rent vann er veldig viktig nå fordi mye av drikkevannet har blitt forurenset av flomvannet.

– Overalt vi ser ligger hjem, landbruksområder og infrastruktur som veier og vannforsyning under vann. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe folk i sikkerhet og dele ut nødhjelp, forteller presidenten i Pakistan Røde Halvmåne, Abrar ul Haq.

Nødhjelpsappellen fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) er på 25 millioner sveitsiske franc, tilsvarende mer enn 250 millioner norske kroner. Pengene skal gå til å hjelpe over 300.000 mennesker rammet av flommen, og gi nødhjelp og hjelp til at mennesker berørt av flommen kan komme i gang igjen.

Pakistan Røde Halvmåne har mer enn 3.000 frivillige som har deltatt i nødhjelpsinnsatsen. De har blant annet delt ut pakker med hygieneutstyr til 16.000 husstander, i tillegg til de mobile helseklinikkene som er støttet av Røde Kors i Norge. Monsunregnet vare fra mai til september og har vært spesielt kraftig i år. Også i Afghanistan, Nepal, India og Bangladesh er det kraftig regn og oversvømmelser. Nå har Røde Kors startet innsamling gjennom Vipps på telefonnummer 2272.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no