Minst 650.000 frivilligtimer lagt ned i koronarepons

Rundt 200 lokale Røde Kors-foreninger har siden mars 2020 tatt del i alt fra vaksinering til ambulansekjøring og iverksatt nye tiltak for eldre og ensomme.

En ny kartlegging fra Røde Kors viser at over halvparten av lokalforeningene har bistått kommunene med hjelp i forbindelse med koronasituasjonen.

– Innsatsen fra våre frivillige har vært ekstraordinær og jeg er utrolig glad for at så mange har brukt av sin fritid til å støtte helsemyndighetene lokalt i den kanskje vanskeligste perioden landet har stått i siden andre verdenskrig, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

Koronaresponsen startet allerede i mars 2020. Over hele landet har frivillige støttet det viktige arbeidet ved teststasjoner og vaksineringssentre. De har besøkt eldre, hjulpet barn i sårbare situasjoner som har blitt isolert i hjemmene sine og bistått helseforetakene med ambulansetjenester.

En fersk rapport som tar for seg den totale innsatsen Røde Kors har stått for som støtteaktør for myndighetene, viser at minst 650.000 frivillige arbeidstimer er lagt ned fra pandemien startet til og med desember 2021. Det er et minimumsanslag. Totalt har minst 196 lokale Røde Kors-foreninger brukt dager, kvelder og helger på frivillig innsats knyttet til pandemien.

Hele rapporten finner du her

– Da Norge stengte ned skalerte våre frivillige opp arbeidet og snudde seg rundt for å kunne hjelpe enkeltmennesker og kommunene på nye og smittevennlige måter. Det er ikke ofte jeg blir rørt av å lese en rapport, men det blir jeg når jeg leser denne rapporten, sier Røde Kors-presidenten.

Da det ble umulig å gjennomføre hjemmebesøk i «Besøksvenn»-tjenesten, opprettet flere lokalforeninger utendørstreff og aktiviteten «Vinduslykke», et tiltak der eldre beboere på sykehjem fikk oppleve kulturelle tiltak gjennom vinduer eller fra balkonger.

Akkurat nå er minst 16 lokalforeninger involvert i ambulansekjøring og pasienttransport og flere kan steppe inn dersom sykefravær eller økt antall ambulanseoppdrag setter press på offentlige helsetjenester.

Fremdeles er over 100 lokalforeninger aktive i ulike arbeidsoppgaver i sin koronarespons.

– Mange har forsaket familieliv, fritid og hobbyer for å få hjulene til å gå rundt i kampen mot pandemien. Vi i Røde Kors er klare for å fortsette med dette så lenge det er behov for det, sier Sveinsvoll.

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no