Pandemibekjempelse burde være budsjettvinneren

Den endelige slutten på pandemien nås ikke uten at de rike landene prioriterer å få vaksinene ut til mennesker i lavinntektsland.

Røde Kors savner tydelig innsats fra Norge i forslag til statsbudsjett.
- Regjeringen burde har prioritert det globale vaksineringsarbeidet langt høyere i dette budsjettet, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Verden har snart produsert nok vaksiner til hele verdens befolkning, men det er en skrikende mangel på helsepersonell i fattige land som kan sette vaksinedosene i armen til folk som faktisk ønsker å bli vaksinert. Røde Kors er bekymret for at land og områder der helsetilbudene står svakest vil tape, og at konsekvensen er at covid-19 vil kreve flere liv og nye inngripende tiltak i unødvendig lang tid fremover.

– Skal vi lykkes med pandemibekjempelsen må vi styrke helsetjenestene i flere land, vi må aktivt jobbe med å spre kunnskap og informasjon om vaksine, og vi må ikke minst sikre en mer rettferdig fordeling av vaksinedoser. Dette vil kreve betydelige investeringer fra de rike landene for å styrke kapasiteten til aktører som er til stede på bakken i lokalsamfunnene og som har den nødvendige tilliten i befolkningen for å kunne bekjempe frykt, stigmatisering og uvilje forbundet med vaksine. Det vil koste oss langt mer om få år dersom vi ikke prioriterer disse investeringene nå, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

I Solberg-regjeringens siste forslag til statsbudsjett ser vi ikke at statsbudsjettet reflekterer den ekstraordinære situasjonen verden står overfor.  

Selv om mange rike land i stor grad har gjennomført vaksinering av befolkningen, er pandemien på ingen måte bak oss. Røde Kors mener derfor dette er et tidspunkt i historien hvor rike land må ta mer ansvar og øke bistandsbudsjettene betraktelig innenfor helse.

– Pandemien har vært en stor belastning på helsetjenester i alle land, men forutsetningene er veldig ulike. Nå ser vi hvordan de som allerede er rammet hardt av andre kriser er de samme som fortsatt er uvaksinerte. Helsetjenestene i mange av disse landene må nå styrkes, hvis ikke vil verdenssamfunnet hverken klare å slå tilbake denne pandemien, eller fremtidige pandemier, sier Apeland.