– Rystende at papirløse i Norge dør fordi de nektes helsehjelp

Røde Kors og Kirkens Bymisjon ber Stortinget sikre papirløse rett til helsehjelp i Norge etter at pasienter dør fordi de ikke har fått hjelp på norske sykehus.

– Vi ser en farlig praksis hvor papirløse pasienter blir avvist i det norske helsesystemet, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

– Dette må Stortinget endre, og det haster, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal.

Bergens Tidende beskriver i dag hvordan en pasient døde av kreft etter at han ble nektet behandling ved to norske sykehus fordi han var «papirløs». Lege Elisabeth Strømme mener pasientens død kunne vært avverget om han hadde fått hjelp tidligere. Nå har fylkeslegen åpnet tilsyn mot sykehusene Haraldsplass diakonale sykehus og Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Røde Kors og Kirkens Bymisjon kjenner saken til pasienten inngående og er rystet over at et menneskeliv har gått tapt fordi en pasient har blitt avvist av spesialisthelsetjenesten i Norge.

Alvorlig sak

I dag har papirløse migranter kun rett på akutt hjelp og helsehjelp som ikke kan vente i Norge. Røde Kors driver sammen med Kirkens Bymisjon helsesenter for papirløse migranter i Oslo og Bergen, for å sikre et minimum av helsetjenester til gruppen. 

– I denne saken mente den frivillige legen som hjalp pasienten at han faktisk hadde rett på helsehjelp innenfor dagens regler, men at han likevel ble avvist. Saken illustrerer også at retten til helsehjelp for papirløse er altfor snever. En kreftpasient trenger åpenbart helsehjelp tidlig i sykdomsforløpet, og kan ikke vente til det er akutt, sier Apeland.

– Vi reagerer sterkt på at pasienter med alvorlige lidelser ikke har blitt behandlet på norske sykehus. Det er trist at denne pasienten døde, og vi kjenner dessverre til flere lignende eksempler, sier Hvambsal.

Ber Stortinget gripe inn

Nå krever Røde Kors og Kirkens Bymisjon at Stortinget styrker helserettighetene til papirløse i Norge før flere menneskeliv går tapt.

– Dette er en ekstrem diskriminering der mennesker nektes helsehjelp med døden til følge. Slik kan vi ikke ha det, vi må endre rettighetene til denne gruppe før flere mennesker omkommer, sier Apeland. 

– I denne saken gikk et menneskeliv tapt. Kirkens Bymisjon mener at også noe av vår anstendighet som samfunn gikk tapt. At han ikke fikk behandling, brøt med norsk lov og menneskerettigheter. Nå må vi få sikret at dette ikke skjer med flere papirløse. For menneskeverd er ikke noe du får utstedt på papir, avslutter Hvambsal.

For pressehenvendelser, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no

Kirkens Bymisjon pressevakt + 47 404 30 909 (ikke SMS)