Røde Kors forsterker påskeberedskapen for nærturer og koronaoppdrag

Frivillige i Røde Kors Hjelpekorps vil være i beredskap over hele landet i påsken, men vil ha mer kapasitet for turer i nærområder og for korona-oppdrag for kommunene.

– Dette er påsken vi kan utgjøre en forskjell for hverandre, sier president i Røde Kors, Robert Mood.

Røde Kors gjør endringer i den tradisjonelle påskeberedskapen siden årets påske er så spesiell med koronasituasjonen og myndighetens smitteverntiltak. 

– Røde Kors forbereder seg på at folk vil oppholde seg andre steder enn i en normal påskeuke. Hjelpekorpset flytter deler av beredskapen til folks nærområder, der vi både forventer og håper at det vil bli større turaktivitet enn tidligere, sier Robert Mood.

150 Røde Kors-hytter i fjellene har i årevis vært bemannet av frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps gjennom påsken. I år vil denne kapasiteten begrenses til rundt 20 vakthytter, noe som kan medføre lengre responstid. Frivillige i Hjelpekorpset vil likevel ha beredskap over hele landet.

– Vi har nå flere hundre frivillige som bistår lokale helsemyndigheter blant annet i testarbeid og pasienttransport. I tillegg er innsatsen for sårbare grupper som eldre og ensomme trappet opp, og dette er aktivitet som må prioriteres, samtidig som hjelpekorpsene landet rundt er i vanlig beredskap, sier Røde Kors-presidenten.

–  Nasjonal dugnad vil føre oss sammen

Blant de Røde Kors-hyttene som vil være bemannet er Sjusjøen og Budor i Innlandet, Svarthammeren i Tromsø og Vulusjøen i Trøndelag som i samråd med lokale helsemyndigheter sørger for å ha en beredskap for de som går turer i sine lokalområder. I tillegg vil flere hjelpekorps være ute på skipatrulje i fjellet.  Langs kysten vil blant annet Tjøme og Vasser Røde Kors bemanne sin båt.

– Røde Kors vil som alltid bistå i søk og redning, og med både Fjellvettreglene og Koronavettreglene i bakhodet, håper vi flest mulig kommer seg ut i naturen og nyter påskeuka i vår fantastiske natur. Pakk med deg ekstra klær og utstyr, slik at du er i stand til å ta vare på deg selv, oppfordrer landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik.

– Dette er påsken vi kan utgjøre en forskjell for hverandre. Hvis vi klarer å kombinere smittevernhensyn og omtanke for andre, tror jeg den nasjonale dugnaden vil føre oss tettere sammen, sier Mood.

For ytterligere informasjon, kontakt
Røde Kors pressevakt på: 948 72 999