Ber alle sjekke skred- og isvarsler nøye før påsketuren

Frivillige i Røde Kors Hjelpekorps vil den neste uken ha høy beredskap for å kunne bistå påsketurister både på fjellet, langs sjøen og i sine nærområder.

– Etter to år med begrensninger på påskeutfarten, ser våre frivillige virkelig frem til å kunne gå inn i klassisk påskeberedskap og yte innsats der den trengs, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

I påsken er mange av landets hjelpekorps i ekstra beredskap. Rundt 1200 frivillige fra Hjelpekorpset vil være i forsterket beredskap på 150 hytter eller på hjemmevakt, i tillegg til de flere tusen frivillige som alltid er i beredskap i påsken som i resten av året.

Ved inngangen til påsken er det grunn til å be alle som ferdes i naturen om å være varsom. Det er stor snøskredfare i mange populære utfartsområder, og i tillegg kan islagte vann være utrygge.

– Vi ruster oss for en aktiv påske med mange mennesker i fjellet. Nå håper jeg vi sammen kan sørge for at færrest mulig får behov for hjelp. Det beste tipset er å sjekke varsom.no for både snøskredfare og isforhold før man legger ut på tur, sier presidenten.

Denne uken publiserte Røde Kors rapporten «Frivillig kraftinnsats» som gir en oversikt over all frivillig innsats gjennom fjoråret. 2021 ble året med flest utkallelser av frivillige i Røde Kors til søk- og redningsaksjoner; mer enn 1700 totalt.

I løpet av en gjennomsnittlig påske blir hjelpekorpset kalt ut til rundt 220 søk- og redningsoppdrag, og frivillige behandler mer enn 600 store og små skader. Tilstedeværelsen strekker seg fra Røde Kors-båter langs kysten, til vaktstasjoner ved utsatte fjellområder som Jotunheimen og Lyngsalpene i Troms.

– Påsken er høytid også for våre frivillige, og mange ser frem til fine dager ute i naturen i beredskap for andre. Jeg håper alle får en trygg og god påske – og at alle husker å repetere og følge Fjellvettreglene, sier landsrådsleder i Hjelpekorpset, Kjersti Løvik.

Røde Kors har i tillegg til hjelpekorps-beredskap en rekke påsketilbud for barn, unge og eldre den kommende uken. Samtaletilbudet for barn under 18 år, Kors på halsen, er åpent hele påsken med muligheten for barn og unge til å snakke på telefon med voksne og chatte om temaer de er opptatt av.

Flere Fellesverk, Røde Kors sine aktivitetssentre for ungdom, holder åpent, mens ferietilbudet Ferie for alle har opplevd stor pågang fra barnefamilier over hele landet som i påsken får gratis ferieopplevelser gjennom Røde kors.

Samtidig er frivillige fra Røde Kors i stor aktivitet knyttet til flyktninger som har kommet til Norge fra Ukraina de siste ukene, og bruker påsken både på mottakssenter og i lokalsamfunn som støtte for kommunenes arbeid med bosetting og mottak.

– Våre frivillige på alle områder er i full sving og mange dropper påskeferie for å fortsette å yte innsats på de ulike områdene. De frivillige skal ha all ære for at de bruker ferien på den viktige innsatsen for andre, sier Røde Kors-president Sveinsvoll.

For mer informasjon, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no