Priv til red: Røde Kors sin innsats i Gjerdrum

Mediahenvendelser

De frivillige talspersonene er klare til å snakke med media hvis det er interesse for det. Siden de ofte er i operativ aktivitet, har de bedt om at intervjuønsker går via pressevakt. Hvis det er ønskelig å ha kontakt med de frivillige lederne som driver operasjonene eller andre frivillige som bidrar i arbeidet, kontakt Røde Kors pressevakt på mobil 94 87 29 99, så skal vi få avtalt det så fort som mulig.

Noen aktuelle personer:
Kine Grande, Distriktsstyreleder i Akershus Røde Kors, og kontaktperson på EPS Olavsgaard. 
Thomas Sannes, Leder for Hjelpekorps Akershus.
Stein Teppen, Regionleder Hjelpekorps Øst.
Øyvind Ordemann, Lokalforeningsleder Nannestad og Gjerdrum Røde Kors. 

Røde Kors sin innsats i Gjerdrum så langt

Leirskredet i Gjerdrum er en av de større katastrofene som har rammet Østlandet, og dermed også et av de større redningsoppdragene Røde Kors har vært involvert i.

Tidlig onsdag 30. desember ble Røde Kors utkalt til leirskredet i Gjerdrum. Frivillige mannskaper har vært på skadestedet siden de første timene etter skredet. På det meste var over 90 mannskaper engasjert i rednings- og evakueringsarbeidet, med 20 beredskapsambulanser og flere ATV-er på plass. Ytterligere mannskap sto i beredskap over hele Østlandet i tilfelle behovene skulle øke. Røde Kors deltok under politiets ledelse og samarbeidet med de andre redningsaktørene, og deltok blant annet i evakueringsarbeidet.

Per 4. januar er 7-10 frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps og 5-7 kjøretøy fremdeles i innsats på skadestedet. Ytterligere mannskap fra Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap, klare til å rykke ut på kort varsel dersom det skulle oppstå behov.

Store omsorgsbehov

Omlag 100 frivillige har vært engasjert i omsorgsoppgaver ved evakuert- og pårørendesentrene (EPS) på Olavsgaard Hotell, Scandic Hotell Gardermoen og Clarion Hotell Gardermoen. De bidrar blant annet med aktiviteter for barn og unge, og har også bistått hjemmesykepleien med å gi hjelp og stell til de evakuerte fra eldresenteret på Gjerdrum. Røde Kors frivillige bistår også med praktiske oppdrag som å handle medisiner og annet nødvendig utstyr på vegne av de evakuerte, distribuert matvarer og hente ut kjæredyr som ble etterlatt under evakueringen, og lignende. Ved familiesentrene vil Røde Kors Ungdom arrangere kompiskvelder to ganger i uken, og  Barnas Røde Kors (BARK) vi etablere aktiviteter for mindre barn.  

Innsamling av klær og utstyr

Gjerdrum og Nannestad Røde Kors har organisert innsamling av klær og utstyr i Holterhallen. Det har vært en enorm giverglede, og hver dag har over 100 frivillige stilt opp for å ta imot, sortere og distribuere klær, leker, mat og annet utstyr som er kommet inn fra hele Østlandet. Det er imponerende å se hvordan folk bidrar. Katastrofen oppleves som nær for mange, og folk over hele landet følger med og vil hjelpe.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99