Større behov for psykisk helse for unge nå enn under koronanedstengning

To måneder før året er omme, har Kors på halsen, Røde Kors’ samtaletilbud for barn og unge allerede fått flere henvendelser enn under hele pandemiåret 2020.

– Selv om pandemien går bedre i Norge, er behovene fortsatt store. Vi er bekymret for de langsiktige følgene av covid-19, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.  

Så langt i år har Røde Kors fått over 30.000 henvendelser fra barn og unge på chat, mail og telefon. Det er mer enn i hele 2020, og 16 prosent økning sammenlignet med januar til oktober i fjor. De fleste som tar kontakt er mellom 15 og 18 år. 

– Tallene viser at den ekstraordinære situasjonen vi opplevde under pandemien slett ikke er over. Det tar ofte tid før psykiske problemer kommer til overflaten. Samtidig som vi går vi inn i de mørkeste månedene, ser vi på nytt at skoler står i fare for nedstengning, og at ensomhet og utenforskap igjen opptar mange unge, sier Apeland.

Selvmord er fremdeles det enkelttema flest snakker om. Tema som angst, depresjon, tristhet er det også mange unge snakker med Kors på halsen om. Vi ser også at flere snakker med oss om relasjoner til jevnaldrende. Og mange er igjen bekymret for smitte og fravær på skolen.

Nå frykter Røde Kors at tilbudet må nedskaleres om støtten kuttes fra Barne- og familiedepartementet.

– Under pandemien har Kors på halsen utvidet tilbudet med nytt kontaktsenter, hatt lengre åpningstider og flere frivillige som kunne svare på henvendelser, noe som kortet ventetiden. Nå ser vi at det vil bli vanskelig å opprettholde dette viktige tilbudet på samme nivå, sier Apeland.

Organisasjonen er derfor skuffet over at regjeringen Solberg i statsbudsjettet for 2022 ikke videreførte den ekstra støtten på sju millioner kroner til Kors på halsen. Nå ber Røde Kors om at regjeringen og et nytt flertall på Stortinget redder dette viktige samtaletilbudet for barn og unge. Saken skal opp i høringen om statsbudsjettet på Stortinget mandag 8. novemember.  

– Vi ønsker ikke å skalere ned tilbudet vårt, tvert imot ønsker vi at enda flere barn og unge skal få tilgang på lavterskelhjelp. Det er et paradoks at både den forrige og nåværende regjeringen og har vært opptatt av psykisk helse for barn og unge, og samtidig kutter støtten til lavterskeltilbud som Kors på halsen, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no