Bistandsbudsjettet rammer de svakeste

Verden står overfor store utfordringer. Aldri har flere mennesker hatt behov for akutt nødhjelp. I sitt forslag til statsbudsjett ser det ikke ut til at regjeringen tar dette inn over seg.

Regjeringen kom tidlig med et løfte om at de ville skjerme nødhjelpen i de varslede kuttene i statsbudsjettet. Røde Kors reagerer på at den nødvendige ekstraordinære støtten til situasjonen i Ukraina, også medfører reelt kutt i støtten til alle andre. Dette i et år hvor antallet mennesker som trenger hjelp er rekordstort.

Konflikten i Ukraina og pandemien har ført til økt matusikkerhet globalt. 345 millioner mennesker opplever allerede akutt sult, en krise som i stor grad rammer mennesker som lever i fattigdom. I tillegg kommer klimakrisen som forårsaker, forsterker og forlenger de humanitære utfordringene.  Som konsekvens trenger flere mennesker nødhjelp samtidig som lokale og globale humanitære aktører har store kapasitetsutfordringer.

– Vi er bekymret for at prioriteringen av hjelp til Ukraina fører til at andre regioner og land må nedprioriteres, til tross for at behovene for nødhjelp er dramatiske og økende, sier Jørgen Haldorsen, direktør for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors.

At det er verdens mest sårbare som er statsbudsjettets tapere blir ekstra tydelig når staten forventer betydelig økte inntekter i statsbudsjettet, uten at bistandsbudsjettet har tilsvarende vekst. Dette bekymrer i en kontekst hvor behovene for global solidaritet er større enn noensinne.

– Det er bra at bistandsbudsjettet prioriterer humanitær assistanse, som er helt riktig i den situasjonen vi står i. Men uten en økning i bistandsbudsjettet vil den viktige prioriteringen av Ukraina samtidig medføre et reelt kutt i støtten til andre viktige innsatser, et kutt som vil ha store og langsiktige negative følger, sier Haldorsen.

For første gang er det registrert en nedgang i levekårene i en rekke land. Norsk kutt i bistanden til disse landene vil bidra til å forsterke denne uheldige utviklingen.

– Styrket innsats for å hegne om bærekraftsmålene og internasjonalt samarbeid er i Norges egen interesse og den beste, mest effektive måten å hindre ytterligere polarisering mellom stater og økende ulikhet, sier Haldorsen.

Røde Kors ber derfor om at størrelsen og innretningen på bistandsbudsjettet endres slik at bistanden til det globale sør økes, samtidig som man kan ivareta den nødvendige responsen på klimakrisen og konflikten i Ukraina.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no