Rekordhete krever liv

Klimaendringene fører til flere dødelige hetebølger og store lidelser over hele verden, viser en ny rapport fra Røde Kors og FN.

Rapporten advarer om hetebølger i Sahel, Sør-Asia og Sørvest-Asia det neste tiåret som er større enn både menneskekroppen og samfunn kan tåle. 

Enda verre blir det hvis den globale oppvarmingen overstiger 1,5 grader. Dersom oppvarmingen når 2 grader, vil ytterligere 420 millioner mennesker trenge beskyttelse mot hetebølger, viser rapporten som ble presentert i dag fra Røde Kors og FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

– Hetebølger er blant de dødeligste katastrofene i verden og forårsaker enorme lidelser. Temperaturene stiger over hele verden, men ekstrem hete rammer hardest de som allerede lever i fattigdom og i land med krig og konflikt. Det samme ser vi med økt forekomst av flom og tørke, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Rapporten kommer etter et sommerhalvår som har vært preget av rekordhøye temperaturer og som har rammet mennesker i Nord-Afrika, Australia, Sør-Asia, Midtøsten og USA. Juni 2022 var den tredje varmeste som noen gang er målt på jorda, og i Kina er det registrert tidenes verste hetebølge – noe sted. 

De neste tiårene er det ventet hetebølger i Sahel, Sør-Asia og Sørvest-Asia som er varmere enn det menneskekroppen og dagens samfunn vil klare å utholde, viser den nye rapporten «Heat: Preparing for the heatwaves of the future», fra Det internasjonale Røde Kors-forbundet (IFRC) og FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA). 

Å hindre dødelige hetebølger krever kraftige kutt i klimagassutslipp og at fattige land får penger til å tilpasse seg endringene som skjer, konkluderer rapporten. 

– Det er en måned til verdens ledere samler seg til nytt FNs klimatoppmøte. Det er helt avgjørende at de nå enes om kraftige virkemidler som faktisk sikrer at den globale oppvarmingen ikke overstiger 1,5 grader. Det viktigste for å hindre dødelige hetebølger, er å stanse utslippene av klimagasser, sier Apeland. 

Minst 410.000 mennesker har mistet livet i ekstremvær og klimarelaterte katastrofer de siste ti årene, viser rapporten. Klimakrisen vil føre til flere og lengre hetebølger i årene framover. Det krever økt kunnskap om konsekvensene og hvordan vi kan beskytte oss. Humanitær nødhjelp må innrettes slik at flere mennesker blir varslet og får hjelp når ekstrem hete rammer. 

– Hetebølger krever en humanitær respons som er lokalt forankret, og som kan reagere raskt på bakgrunn av værvarsler, og at innsatsen skjer i samarbeid mellom lokale myndigheter, sivilsamfunn og hjelpeorganisasjoner slik at sårbare mennesker kan beskyttes, heter det i rapporten.