– Avgjørende at også den lokale frivillige beredskapen styrkes

Røde Kors mener at revidert nasjonalbudsjett ikke tar høyde for at den frivillige beredskapen også må styrkes for å sikre god nok beredskap i Norge.

– Hvis Regjeringen mener alvor med at beredskap skal prioriteres, holder det ikke med et løft av de offentlige instansene. De frivillige beredskapsorganisasjonene må også styrkes betraktelig. En slik satsning er nødvendig for å styrke robustheten og beredskapsevnen i distriktene, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. 

I krisepakken for Ukraina har det vært satt av over 3 milliarder til å øke Norges militære og sivile beredskap. Røde Kors er glad for at Regjeringen har sørget for å øke nødnettskapasiteten i den frivillige beredskapen, men for å sikre at Norge har en solid beredskap i alle deler av landet, må frivilligheten prioriteres høyere. 

– I en tid med økt spenning og usikkerhet, er det riktig av regjeringen å øke den sivile beredskapen. Også i krisetider er lokal tilstedeværelse avgjørende for å kunne respondere raskt og hindre menneskelig lidelse. Økt sivil beredskap må bety at man øker alle deler av beredskapen, sier Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no