Røde Kors: – Vi har hastverk med å løse klimakrisen

Et godt samfunn om 40 år kommer ikke av seg selv. Perspektivmeldingen tar klimakrisen på alvor, men glemmer hastverket vi har med å unngå katastrofale, humanitære konsekvenser, mener Røde Kors.

– Denne perspektivmeldingen tar klimakrisen på alvor i en helt annen grad enn noen perspektivmelding har gjort tidligere. Samtidig kommer det ikke godt nok fram hvilket hastverk vi har med å løse klimakrisen dersom vi vil sikre et godt samfunn om 40 år, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors. 

Røde Kors-rapporten «Norges klima 2071-2100» viser hvordan Norge i likhet med andre land må være forberedt på langt mer alvorlige konsekvenser av ekstreme værhendelser.

De mest sårbare i samfunnet vil bli hardest rammet. Innen 2050 vil minst 200 millioner mennesker trenge internasjonal nødhjelp hvert år på grunn av klimarelaterte hendelser, dersom ikke utviklingen snus. 

 – Klimakrisen er vår tids aller største utfordring og den må løses om vi skal unngå katastrofale humanitære konsekvenser i tiårene framover. Vi har kunnskapen og teknologien, det som gjenstår er politisk vilje og handling. Et godt samfunn i framtiden kommer ikke av seg selv, sier Apeland. 

Meldingen har en god beskrivelse av klimakrisens konsekvenser for natur og infrastruktur, men går ikke langt nok i å beskrive hvordan norsk økonomi skal tilpasses økt klimarisiko.  

– Perspektivmeldingen foreslår at større norske bedrifter bør rapportere sin klimarisiko. Dette er et positivt grep, men ikke tilstrekkelig. Hvis vi skal sikre et trygt samfunn med økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft må små og store bedrifter i alle sektorer ha kunnskapen og støtte til å håndtere klimarisiko så man opprettholder sysselsetting og unngår økt sosial ulikhet, sier Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99